24 lærere deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i den russiske regionen Tambov i forrige uke. Formålet var å øke deres kunnskap om temaene og deltakende metoder for å formidle verdiene til elevene. Foredrag og øvelser ble tatt godt imot og diskusjonene gikk høyt. Hvor bør ytringsfrihetens grenser  trekkes og hvordan oppstår stereotypier og fordommer? Hva kan de gjøre i situasjoner i skolehverdagen der elever utsettes for etnisk diskriminering? Kursledere var representanter fra Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC, Moskva) og Menneskerettighetsakademiet (MRA). Lærerne var godt fornøyde med kurset og gleder seg til kurs nummer to til våren.

Kursene er et samarbeid mellom YCHRLC og MRA og det statlige kompetansesenteret for etterutdanning i Tambov. Partnerne har nå signert en intensjonsavtale om samarbeid de neste to årene. Les mer om vår virksomhet for lærere i Russland.

I tre dager har 17 journalistikkstudentar fra Volda, Stockholm og Nizhny Novgorod i Russland hatt workshop i Volda for å lære om multikulturell forståelse og menneskerettigheter. Les hva høgskolen i Volda skrev om workshopen på sine hjemmesider.

I tre dager har 17 journalistikkstudentar fra Volda, Stockholm og Nizhny Novgorod i Russland hatt workshop i Volda for å lære om multikulturell forståelse og menneskerettigheter. Workshopen var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og journalistutdanningene ved Høgskulen i Volda, Sødertørn høgskole i Stocholm samt Lubachevskaya State University i Nizhny Novgorod. Les mer om workshopen på nettsiden til Høgskulen i Volda.


Høgskulen i Volda har sammen med Menneskerettighetsakademiet vært på besøk ved det statlige Universitetet Lobachevsky i Nizhny Novgorod for å holde kurs for russiske journalistikkstudenter. På  kurset som varte fra 31. mars til 4. april, fikk studentene kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og utfordringer journalister møter rundt om i verden i dag. 

Førsteamanuensis Svein Brurås, fra avdeling for journalistikk og mediefag ved Høgskulen i Volda (HIVO) foreleste om ytringsfriheten, journalistens rolle og nettjournalistikk. Det er ikke første gang MRA og Høgskulen har gjennomført fem-dagerskurs for journaliststudenter. Siden 2010 har MRA og HIVO årlig arrangert kurs for journaliststudenter i Kaliningrad, men våren 2014 var første gang ved Lobachevsky universitetet i Nizhny Novgorod. 

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth ble intervjuet av den lokale tv-kanalen, Volga. 

Besøk fra Menneskerettighetsombudet

Med støtte fra Menneskerettighetsombudet i Nizhny Novgorod har det nå blitt inngått samarbeidsavtale om å arrangere flere kurs i tiden fremover. Svetlana Barabanova, som jobber på ombudskontoret for menneskerettigheter, var på kurset og delte sine erfaringer om menneskerettighetssituasjonen i regionen. Barabanova har tidligere jobbet som barneombud i byen og la særlig vekt på barns rettigheter i sin forelesning for studentene. 

 Journaliststudenter til Volda

I mai vil seks av de 24 deltakerne dra på studiereise til Norge. I regi av Høgskulen i Volda, avdeling for mediefag og MRA skal de russiske journaliststudentene sammen med norske og svenske journaliststudenter delta på en workshop i flerkulturell forståelse, journalistikk og menneskerettigheter.   

Høgskolen i Volda (HVO) og Menneskerettighetsakademiet (MRA) har siden 2009 samarbeidet om å organisere kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for journaliststudenter ved Immanual Kant Federal Baltic University i Kaliningrad, Russland. Samarbeidet har ført til avtale om studentutveksling mellom de to lærestedene samt organisering av flere felles workshoper på Høgskulen i Volda for norske og russiske journaliststudenter. Nå har høgskolen og Menneskerettighetsakademiet initiert et tilsvarende samarbeid med det statlige universitetet i Nizhny Novgorod. Det første kurset for journaliststudenter i denne regionen vil finne sted i april 2014. Bildet overfor er fra november da Jan Ytrehorn (HVO), Gunn Bjørnsen (HVO/MRA) og Lillian Hjorth (MRA) møtte studieleder Olga Savinova og hennes nestleder Natalia fra Journalistutdanningen ved Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord. Les mer om vårt arbeid med journaliststudenter i Russland. 

Siste nytt