- Dette er veldig viktig informasjon for barn og unge i dagens Russland! var konklusjonen fra de 25 lærerne som deltok på fordypningskurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som Menneskerettighetsakademiet organiserte med sin russiske partner Youth Center for Human Rights and Legal Culture i kystbyen Svetlogorsk i Kaliningrad 23-27 mars. Tiltaket, som er støttet av menneskerettig-hetsombudet i regionen, er en oppfølging av kurset som partnerne organiserte i fjor. Med oppfølgingen har lærerne fått ytterligere kunnskap til å undervise i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ved hjelp av moderne deltakende pedagogiske metoder. Det er et mål at lærerne, gjennom fjernundervisning det neste halvår, skal videreutvikle sin kompetanse Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth underviste på vegne av Menneskerettighetsakademiet. Les programmetInformasjon om kurset er lagt ut på disse russiske websidene: Det russiske undervisningsdepartementet  Skoleportalen for Kaliningradregionen  Ressursfond (NGO) i Kaliningrad Se BILDER på Menneskerettighetsombudets hjemmeside

 Fra 16. til og med 20. mars organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, et kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 25 journaliststudenter på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland. Foruten innføring i menneske-rettigheter, ble det reflektert over journalisters rolle i et flerkulturelt samfunn. Etikk i journalistikken og begreper som identitet, gruppedannelse og stereotypier ble fokusert, samt norske og russiske erfaringer i forhold til flerkulturalitet. Et foredrag fra Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad Irina Vershinina sto også på programmet. Paul Bjerke representerte Høyskolen i Volda, mens Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth var Menneskerettighetsakademiets ansvarlige. Studentene var begeistret over både tematikk og metodikk og uttrykte ønske om flere kurs. Les programmet  SE BILDER

Fra 16. til og med 20. mars 2009 organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, et kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 25 journaliststudenter på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland. I ettertid har studentene tegnet og skrevet om sine inntrykk fra kurset i studentavisen. Se avisen og omtale av kurset (s. 3) ( russisk) 

Se BILDER og les kommentarer fra kurset.

Faksimilen: Kursholderne Lillian Hjorth. Eugenia Khoroltseva og Paul Bjerke er portrettert i avisen

Den 25. og 26. mai ble en konferanse i regi av Finrosforum organisert for tredje år på rad i Helsinki, Finnland. Finrosforum er et samarbeid mellom  ikke-statlige organisasjoner i Finland og Russland og målet er å støtte initiativer for utvikling av demokrati og menneskerettigheter. Konferansen, som i år fokuserte på minoriteters rettigheter og demokrati i Russland, ble organisert i samarbeid med menneske-rettighetsgruppen i det finske parlamentet. Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva var i Helsinki: --- Utfordringer som ble tatt opp var problemer som religiøse, etniske og seksuelle minoriteter kan ha i forhold til utøvelsen av sivile og politiske rettigheter. Også situasjonen med politiske fanger ble fokusert. Mange beskrev forholdene som urovekkende og det ble vist til at personer som utøver samfunns-kritikk kan havne i fengsel. De anerkjente menneskerettighetsforkjemperne Mikhail Trepashkin (Kommisjon mot korrupsjon) og Elena Sannikova (Rett til liv) fortalte om enkeltmenneskers historier og fikk mye oppmerksomhet fra publikum og medier. Les mer påFinrosforum 

Den 8. og 9. juni har Menneskerettighetsakademiet besøk av Vsevolod Lukhovitsky og Svetlana Djachkov fra vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Youth Center har arbeidet med undervisning i menneskerettigheter siden 1992 og har utgitt en rekke bøker og manualer om emnet. Organisasjonen arrangerer kurs og koordinerer undervisnings-virksomhet  i Moskva og i regionene,  og var en av initiativtakerne for innføring av menneskerettigheter som tema i samfunnsfag i Russisk skole. Menneskerettighetsakademiet og Youth Center har så langt samarbeidet om to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for lærere i Kaliningrad samt et fjernundervisningsopplegg. Målet med oppholdet i Oslo er å evaluere arbeidet og diskutere fremtidige kursplaner og andre undervisningsaktiviteter. 

Siste nytt