Rundt 20 russiske og norske ungdommer deltok på et kurs som Den norske Helingforskomité organiserte i Tromsø 26. til 30. september. Søndag den 27. september var Lillian Hjorth ansvarlig for undervisningen. Ungdommene, som kom fra videregående skoler i Arkhangelsk og Tromsø var svært dyktige og interesserte og mange temaer ble berørt i løpet av dagen inkludert: hva som kan sies å være grunnleggende behov som alle mennesker deler; FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter; hvordan FN-systemet kan fremme og beskytte menneskerettighetene; Det europeiske menneskerettighetssystemet samt situasjonen i Norge. En innholdsrik dag både for deltakere og underviser!  

 -- Det var fint å se de mange gode eksemplene på hvordan lærerne underviser i egne klasserom, sier Eugenia Khoroltseva etter kurset i Kaliningrad, Russland fra 2. til 6. november. Rundt 30 lærere fulgte kurset som omhandlet  flerkulturell forståelse, menneskerettigheter og deltakende pedagogikk, og mange av lærerne hadde fått i oppgave å  presentere egne undervisningsopplegg. Tiltaket var en oppfølging av tidligere kurs, og de fleste deltakerne har nå fått solid kompetanse på å undervise i temaene. Lærerne understreker at de synes kunnskapen er svært viktig. Kurset, som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad, Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og Menneskerettighetsakademiet, fikk meget gode evalueringer.

-- Det er viktig å utveksle kompetanse om menneskerettighetsundervisning, uttaler Menneske-rettighetsombudet i Kaliningrad Irina Vershinina til den russiske nettsidenMenneskerettigheter i Russland. I intervjuet, som ble gjort i forbindelse med Barnekonvensjonens 20-årsjubileum, omtaler hun, i positive vendinger, lærerkursene som Menneskerettighetsakademiet organiserer i Kaliningrad sammen med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva). Vershinina sider det er viktig at samarbeidet fortsetter og at det skal etableres en gruppe trenere som kan undervise i menneskerettigheter i regionen.Les intervjuet med Irina Vershinina (russisk)  SE BILDER fra lærerkurset i november (norsk)  

Det var en interessert gruppe med 20 russiske juss-studenter og stipendiater som deltok på tre-dagers kurset som Menneskerettighetsakademiet holdt på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland 4. til 6. mars. På agendaen sto grunnleggende innføring i menneskerettigheter, menneskerettighetsunder-visning som fagområde i vekst,  samt flerkulturell forståelse med særlig fokus på stereotypier og fordommer. Studentene kunne en del om menneskerettigheter fra før, og diskusjonene ble grundige og interessante. Også når det gjaldt flerkulturell forståelse, var interessen stor. Øvelser og gruppearbeid engasjerte og deltakernes positive evalueringer viste at tematikken ble ansett som viktig og måten det ble formidlet på, bevisstgjørende. Kursledere var Eugenia Khoroltseva (bildet) og Lillian Hjorth.Gode evalueringer! SE BILDER 

 - Dette er viktig kunnskap for oss! var den unisone responsen fra studentene i journalistikk og informasjon etter kurset på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland 9. til 13. mars. Tiltaket  var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda. Studentene var reflekterte og engasjerte og diskuterte åpent om internasjonale og russiske utfordringer både knyttet til det flerkulturelle samfunn og menneskerettigheter. Ytringsfrihet, pressefrihet og journalistenes viktige funksjon i samfunnet ble også analysert og debattert. Programmet var omfattende og gruppen fikk også besøk av Menneskerettighetsombudet i regionen Irina Vershinina (bildet: nr 4. fra venstre andre rad). Gode evalueringer! Les program  SE BILDER

Siste nytt