Nå er rapporten fra  IJF Judo for Peace Instructor Course i Bujumbara, Burundi 12. - 15. oktober klar. På kurset, som var initiert av "Judo for Peace" ved Jan Eirik Schiotz, norsk representant i det internasjonale judoforbundet, fikk 25 judo-instruktører og ledere fra en rekke afrikanske land kunnskap om konflikthåndtering og menneskerettigheter. Kursledere var Lillian Hjorth (Menneskerettighets-akademiet) og Lars Petter Soltvedt (Høgskolen i Buskerud). I tillegg til den fagbaserte opplæringen, var en viktig del av opplegget å besøke lokale judoklubber. Judoforbundet i det fattige og konfliktherjede Burundi har gjort en formidabel jobb med å utvikle aktiviteter for barn og unge, inkludert funksjonshemmede. Arbeidet er et godt eksempel på at sport kan bidra til utvikling, fred og forsoning. Rapporten, hvis forord er skrevet av Wilfried Lemke, leder for FNs avdeling for sport og utvikling, informerer bla. om "Judo for peace", kurs-program og aktiviteter i Burundi. IJF Judo for Peace Report  SE BILDER fra kurset

15. og 16. april var det muntlig eksamen på Skole 41  for historie- og samfunnsfagslærere som har fulgt undervisningstiltak som Youth Center for Human Rights and Legal Culture og Menneskerettighets-akademiet har gjennomført i Kaliningrad siden 2008. Partnerne har organisert tre fem-dagers kurs, fjern-undervisning, samt bidratt til å etablere en etterutdanningsmodul i menneskerettighetsundervisning på det regionale kompetansesenteret. Målet med eksamen var å teste lærernes kunnskap, samt forberede dem til å fungere som potensielle fremtidige menneskerettighetsundervisere for organisasjonene. Eugenia Khoroltseva var tilstede fra Menneskerettighetsakademiet, mens Vsevolod Lukhovitsky representerte Youth Center. Svetlana Larina  fra menneskerettighetsombudets kontor deltok som sensor og observatør. 13 lærere er valgt ut til å delta på et ”trainer for trainer" kurs som partnerne planlegger å organisere i Norge sommeren 2010.

Prosjektleder Eugenia Khoroltseva deltok på et forberedende seminar, 21. til 23 april, i prosjektet Information & Experience Accross Borders hvor de frivillige organisasjonene Social Alternative Institute (Riga/Latvia), Gender Institute (Gotland/Sverige), Menneskerettighetsakademiet (Oslo/Norge) og Vremja Pskovskoe (Pskov/Russland) er samarbeidspartnere. Prosjektets målsetting er å styrke aktører i det sivile samfunn ved at frivillige organisasjoner fra ulike land utveksler og diskuterer erfaringer, kunnskap og arbeidsmetoder. I juli skal samarbeidspartnerne arrangere et seminar i Pskov, Russland der flere organisasjoner skal samles.

Det ble meningsfulle og opplevelsesrike dager i Oslo da lærere fra Kaliningrad, Russland, og representanter fra Menneskerettighetsakademiets partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture - i alt 15 personer - var i byen for å delta på et "trainer for trainer"-kurs fra 28. juni til og med 2. juli. Lærerne, som allerede har vært gjennom  omfattende opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i regi av organisasjonene, deltok på kurset for å få kompetanse på hvordan de selv kan undervise andre lærere i emnene. Foruten drilling i metodikk og nye opplæringsaktiviteter, sto besøk til Wergelandsenteret for undervisning i menneskerettigheter, demokrati og multikulturell forståelse, Utdanningsforbundet og Tåsen skole på programmet. John C. Christiansen fra Utdanningsdirektoratet presenterte erfaringer med menneskerettighetsundervisning i norsk skole. Programmet  

I forbindelse med det internasjonale prosjektet Information & Experience across Borders, var prosjektleder Eugenia Khoroltseva i Pskov, Russland fra 21. til 24. juli. Formålet med prosjektet er å samle representanter fra ikke-statlige organisasjoner i forskjellige land, for at disse skal utveksle erfaringer og kunnskap. I Pskov var det deltakere fra Sverige, Latvia, Norge og Russland. Les mer

Siste nytt