Menneskerettighetsakademiet hadde fra 4. til 7. oktober besøk av menneskerettighets-ombudet i Kaliningrad Irina Vershinina og hennes juridiske rådgiver Svetlana Larina. Foruten å samtale om undervisningsaktivitetene som akademiet driver i Kaliningrad, og som ombudet støtter, var et av formålene med besøket at det russiske ombudet skulle møte norske kolleger for å utveksle informasjon og diskutere arbeidsmåter. Sammen med akademiets representanter møtte Vershinina og Larina Likestilings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet, Utenriksdepartementet og Sivilombudsmannen.

Prosjektleder Eugenia Khoroltseva og daglig leder Lillian Hjorth var i Nisnjij Novgorod, Russland, fra 10. til 14. oktober. Menneskerettighetsakademiets representanter hadde møter med regionens menneskerettighetsombud, barneombud og kompetansesenteret for etterutdanning av lærere, i tillegg til flere uavhengige organisasjoner. Formålet med reisen var å vurdere mulighetene for å etablere et prosjekt for menneskerettighetsundervisning i regionen.  

 Fra og med 4. til 8. november kurses 25 lærere i Kaliningrad, Russland, i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk. Kurset er et samarbeid mellom den russiske organisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og Menneskerettighets-akademiet (MRA), og støttet av Menneskerettighetsombudet i regionen. Kursledere er Eugenia Khoroltseva (MRA) og Vsevolod Lukhovitsky (Youth Center). I tillegg har lærere, som har deltatt på tidligere kurs i regi av organisasjonene, ansvar for deler av undervisningen. På bildet er en av lærerne i aksjon. Program

26 studenter og lærere på Tsjernahovsk pedagogiske høgskole utenfor Kaliningrad, Russland, deltok på et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra 15. til 18. november. Kurset ble organisert av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Kursledere var Eugenia Khoroltseva (MRA) og Vsevolod Lukhovitsky. Som fremtidige lærere og sosialarbeidere er kunnskap om det internasjonale menneskerettighetssystemet vesentlig for studentene og de ga uttrykk for at kurset var meget nyttig. Studentene fremhevet kunnskap om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, FN-systemet, barns rettigheter og det sivile samfunn, som særlig viktige temaer. Program

Menneskerettighetsakademiet får besøk av syv studenter og dekanen ved journalistfakultetet i Kaliningrad, Russland fra 31. januar til og med 4. februar. Studentene har tidligere deltatt på fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som akademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag på Høgskolen i Volda, har organisert i Kaliningrad. Etter to dager i Oslo, der delegasjonen blant annet skal besøke Norsk journalistlag og Nobels fredssenter, reiser russerne sammen med Menneske-rettighetsakademiets representanter til Volda for å gjennomføre en workshop i menneskerettigheter, der også norske journaliststudenter blir med. Russernes Norgesbesøk avsluttes med aktiv deltakelse på det årlige ytringsfrihetsseminaret på Høgskolen i Voldasom i år går av stabelen 3. og 4. februar. Bildet: Fra kurs i Kaliningrad mars 2010

Siste nytt