Demokrati for ungdom i Portugal

mai 07, 2019

– Det er bra at vi kan videreføre innsatsen i Portugal, sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med et nytt treårig samarbeidsprosjekt om demokratiundervisning. – I dagens Europa er det utrolig viktig å støtte lokale krefters arbeid med demokratiutvikling.

Prosjektet er et samarbeid mellom Associação Mais Cidadania ("Mer statsborgerskap"), Confederacao Portuguesa de Voluntariado ("Forbundet av frivillige") og Menneskerettighetsakademiet (MRA). Målet er å utvikle aktivt medborgerskap og styrke demokratiet. En særlig viktig målgruppe er ungdom mellom 13 og 25 år.

– Nær 60 prosent av portugisisk ungdom viser liten eller ingen interesse for politikk og oppslutningen om ungdomsorganisasjonene er svært lav. Ifølge våre partnere er troen på demokratiet i tilbakegang. Dette er derfor i høyeste grad et viktig prosjekt.

Pedagogisk materiell, workshops og you-tube channel 

I tillegg til ungdommene, vil ungdomsarbeidere, lærere og sivilsamfunnsaktører øke sin kompetanse gjennom prosjektet. Mye skal gjøres de neste årene. Det skal utvikles undervisningsmateriell, og lærere og kursledere skal få opplæring. Workshops, seminarer og skolekampanjer skal organiseres. Frivillig aktiviteter skal gjennomføres i lokalsamfunn og ny teknologi skal tas i bruk. Blant annet skal en you-tube-channel etableres.  

Partnerskapet mellom de portugisiske organisasjonene og Menneskerettighetsakademiet er positivt.  Dialog over landegrensene er alltid viktig og vi ser frem til å lære av våre portugisiske venner, avslutter Lillian Hjorth. 

Prosjektet er finansiert gjennom de såkalte EØS midlene

Menneskeretighetsakademiet i Portugal siden 2014 

I samarbeid med portugisiske partnere, har MRA hatt aktiviteter i Portugal siden 2014. Vi har bidratt til å oversette undervisningsmateriell, organisering av en rekke workshops og seminarer og deltatt på konferanser.

 

Siste nytt