Eugenia Khoroltseva - styremedlem i DARE

aug 27, 2019

- Arbeidet som organisasjonene i DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) gjør blir stadig viktigere. I dagens Europa, som preges av polarisering, populisme og press på demokratiske institusjoner, er grasrotorganisasjonener som jobber med opplæring i demokrati og menneskerettigheter en utrolig viktig ressurs. 

Dette sier prosjektleder i Menneskeretighetsakademiet Eugenia Khorlotseva etter å ha blitt valgt inn i DAREs styre på generalforsamlingen som fant sted i Berlin den 27. august.

DARE-nettverket ble etablert i 2003 og består i dag av 36 organisasjoner fra 26 europeiske land. Organisasjonene støtter hverandre, utveksler gode metoder og samarbeider om felles prosjekter. Et viktig mål er også å påvirke EU og Europarådets politikk på feltet. Opplæring i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap blir i økende grad erkjent som et vesentlig virkemiddel for å fremme demokratiske fellesverdier og motvirke radikalisering og ekstremisme.  

 Bildet over viser det nye DARE styret (fra venstre): Matia Losego, Eugenia Khoroltseva, Frank Elbers, Georg Pirker, Zuzka Schreiberova, Agnese Balode og Marco Oberosler. 

Siste nytt