Kulturen som møteplass?

jun 17, 2019

Den 17. juni arrangerte Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter seminaret Kulturen som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet.

Hvordan kan museer og minnesteder brukes i opplæringen av flyktninger? Læres demokrati og historie bedre der det skjedde enn i et klasserom?

Et bredt spekter av innledere delte sine erfaringer. Forskningsleder ved Falstadsenteret Ingvild Hagen Kjørholt fortalte innledningsvis om et flunkende nytt undervisningstilbud for minoritetsspråklige som senteret har utviklet i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter og regionens voksenopplæring. Forsker Insa Müller ved Institutt for historiske studier ved NTNU belyste dilemmaer knyttet til museer som møtested for fortellinger, mens Alfredo Zamudio fra Nansen Fredssenter fokuserte på dialogens viktige rolle. Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth snakket om integreringsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og akademiets erfaringer med fellesskapslæring. Relevant for dagens tema var særlig akademiets mangeårige demokratiopplæring av asylsøkerungdom. De siste par årene har MRA samarbeidet med Eidsvoll 1814, samt Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. – Det at institusjonene har åpnet sine dører for ungdommene og lagt til rette har vært svært viktig. Det er en positiv erfaring å bli tatt på alvor, og kunnskapen sitter mye bedre når historien formidles der det virkelig skjedde.

Undervisningsleder på Falstadsenteret Sebastian Clein avsluttet dagen med aktiviteten "Gjenstandsfortellinger og min historie" fra det nye undervisningstilbudet. Det var spennende å oppleve at våre personlige hverdagslige ting plutselig ble «omgjort» til en gjenstand i et monter på et museum.  


Bildet over: Undervisningsleder ved Falstadsenteret Sebastian Clein


 

Siste nytt