Ny rapport: Økende islamhat i Europa

nov 28, 2019

I siste utgave av Utrop informeres det om European Islamophobia Report 2018, publisert av SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) og finansiert med midler fra EU. En viktig konklusjon er at det har skjedd en sterk økning av episoder knyttet til islamofobisk diskriminering og hatkriminalitet i alle de 34 kartlagte landene. Blant flere eksperter som er intervjuet, er Eugenia Khoroltseva, Menneskerettighetsakademiets prosjektleder for Europa.

Vi kjenner oss mye igjen, understreker Khoroltseva. – Arbeidet vårt viser også en økende samfunnspolarisering, hardere politisk diskurs, sterkere press mot grunnleggende menneskerettigheter og en klarere definering av “utgrupper”. Islamofobi er del av den samme utviklingen som skjer i flere land i Europa. (...)

Siste nytt