- Det var kjempegøy å undervise så mange som 50 ungdommer fra Tsjekkia, Italia, Tyskland og Norge! Det ble en intens dag med mye læring.

Dette sa prosjektleder Marit Langmyr etter workshopen på Lena-Valle videregående skole 6. november. Heldagskurset på Østre Toten var en del av et utvekslingsprosjekt mellom Lena/Valle og skoler fra Tsjekkia, Irland, Tyskland og Italia. Temaet for det treårige prosjektet er menneskerettigheter, og Menneskerettighetsakademiet er invitert inn som partner fra sivilsamfunnet. I tillegg til å lytte til foredrag, deltok elevene i flere gruppearbeid, presentasjoner, energiladere og pantomime. Særlig spennende var arbeidet der elevene, i blandede grupper, først skulle analysere og siden fortelle til de andre om situasjonen for menneskerettigheter i eget land.

Tusen takk til alle elever og lærere som bidro til den fine dagen!

Prosjektet er finansiert av Senter for Internasjonalisering i undervisningen (DIKU).

Kvinnedagen er viktig å markere lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har kommet langt, noe som skal markeres. Men, det er også en dag for å se på det som ikke fungerer, sa Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet i sitt foredrag på Fredshuset i Risør på kvinnedagen 8. mars.

Langmyr ga de mange fremmøtte innsyn i dagens situasjon for kvinners rettigheter og viste blant annet til en FN-rapport som nylig var lagt fram.

– Den viser at det er gjort store framskritt, men at likestillingsarbeidet i arbeidslivet de siste 20 årene har stagnert og i noen grad gått tilbake. Så vi må ikke sove, men fortsette å jobbe!

Negativ sosial kontroll 

En stor del av kvelden var viet til en samtale om «negativ sosial kontroll». Det var Solveig Omland ved Norsk Lærerakademi i Kristiansand som ledet diskusjonen der både «innvandrerkvinnens», «innvandrermannens» og den norske kvinnens perspektiv ble fokusert. I panelet satt Inam Albadawi (Iran), Ghamgin Ramok (kurder), Imad Alwahibi (statsløs palestiner fra Syria) og Marit Langmyr.

En av de viktige konklusjonene var at også menn må bli hørt i saker som omhandler sosial kontroll.

– Dette er veldig viktig. Kvinnedagen er også menn sin sak, sa Alwahibi

Foto: Gerd Langmyr

Lørdag 18. oktober var Menneskerettighetsakademiet på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen, for å fortelle om akademiets virksomhet i inn- og utland. Det var studentene på kurset "Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" som fikk høre daglig leder Lillian Hjorth fortelle om akademiets undervisningsarbeid i inn- og utland. Studentene var særlig opptatt av erfaringer når det gjelder de mange menneskerettighetskursene akademiet holder for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige asylsøkere. Teamet for dagen var norske humanitære organisasjoners arbeid for menneskerettighetene i Norge og utlandet, og frivillige organisasjoners forhold til myndighetene ble også drøftet. I tillegg til Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet, var Enver Djuliman fra Den norske Helsingforskomite tilstede og snakket til studentene. Foto: Rune Guneriussen

Søndag 17. august fikk tretti reiseledere fra Aktive Fredsreiser lære om det europeiske menneskerettighetssystemet da Menneskerettighetsakademiets (MRA) Lillian Hjorth besøkte samlingen deres på Gardermoen. Reiselederne reflekterte også omkring menneskehetens utvikling da Hjorth viste en rekke fascinerende bilder med spørsmål om verden før og nå. Reiseledernes mange kommentarer tydet på at kunnskapen inspirerte. Hvert år er det tusenvis av norske skoleelever som reiser med Aktive fredsreiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. En viktig oppgave for reiselederne, er å formidle kunnskap til elevene om menneskerettigheter og inspirere dem til å tro på at en positiv samfunnsutvikling er mulig. MRA og Aktive Fredsreiser har samarbeidet i mange år. MRA har utarbeidet en menneskerettighetsmanual og holdt en rekke kurs for reiselederne.

Norsk senter for menneskerettigheter og Falstadsenteret organiserte Nasjonalt forum for menneskerettighets-undervisning på Falstadsenteret utenfor Trondheim 2. november. På seminaret holdt Lillian Hjorth foredrag om menneskerettighetsundervisning og didaktiske grep i lys av dagens tema. Les hele programmet

Siste nytt