Det var stort engasjement blant de femti reiselederne fra Aktive Fredsreiser som deltok på tre-timers kurset i menneskerettigheter i regi av Menneskerettighetsakademiet (MRA) fredag 16. august. Hvert år er det tusenvis av norske skoleelever som reiser med til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen og en av reiseledernes viktigste oppgaver er å formidle kunnskap og verdier om menneskerettigheter. MRA og Aktive Fredsreiser har samarbeidet i mange år og MRA har utarbeidet en menneskerettighetsmanual og holdt flere kurs for reiselederne. De mange spørsmålene og kommentarene tydet på at reiselederne satte stor pris på det faglige påfyllet. En bra dag! 

Studentenes evalueringer var svært godt, forteller prosjektleder Eugenia Khoroltseva etter kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som foregikk på Immanual Kant Federal Baltic State University i Kaliningrad i forrige uke. Rundt tyve studenter deltok på fem-dagers kurset som er et samarbeid mellom universitetet i Kaliningrad, Menneskerettighetsakademiet og Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda. Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad var representert på kurset ved rådgiver Svetlana Larina som snakket om situasjonen for menneskerettigheter i Kaliningrad. Det er femte gang partnerne organiserer et slikt kurs i regionen. Ombudet skrev om kurset på deres hjemmeside. 

Siste nytt