- I am so glad that human rights exist in my generation, var en somalisk asylsøkerjentes reaksjon etter at hun deltok på to-dagers kurset i menneskerettigheter på Hvalstad asylmottak 9. og 10. september. I alt 27 enslige mindreårige asylsøkere fra Somalia, Eritrea, Ghana og Liberia deltok på kurset og fikk lytte til foredrag, gjøre gruppearbeid, diskutere og leke. Mer enn tusen enslige mindreårige asylsøkere har siden 2010 deltatt på det samme kursopplegget. Målet er at de unge skal få menneskerettighetskunnskap, utvikle positive holdninger basert på likeverd, toleranse og respekt samt føle mestring. Ungdommene ga kurset fikk strålende tilbakemeldinger. Les mer om våre kurs for asylsøkere.

Mer enn tusen asylsøkerungdommer har lært om demokrati og menneskerettigheter gjennom to-dagers kursene som Menneskerettighetsakademiet har organisert på ulike mottak i Norge siden 2008. Mange av kursene har funnet sted på Hvalstad mottak i Asker med ildsjelen Kari Finstad som tilrettelegger. Karis positive innstilling og sterke engasjement betyr mye både for oss og asylsøkerungdommene. Så ofte hun kan, er hun også til stede under undervisningen.

Samtale med Kari Finstad, informasjonsansvarlig på Hvalstad mottak

Om ettermiddagen den 18. juni, etter to intense dager der 32 enslige mindreårige asylsøkere fra Somalia og Eritrea har lært om FN og menneskerettighetene, sitter vi sammen med Kari i den store gymsalen der undervisningen nettopp er avsluttet. Etter å ha blitt tatt bilder av og mange har håndhilst til farvel, har de unge forsvunnet ut i den vakre junidagen med hvert sitt diplom. Vi spør Kari om hva hun tror kursene betyr for ungdommene.

- Jeg får så mange bekreftelser på at kunnskapen om menneskerettigheter er viktig. Ungdommene går med rakere rygger etterpå og møter en med takknemlige blikk. De kan ikke få fullrost kurset godt nok. De er takknemlige, gjentar hun. - Noen sier at de aldri har hørt om dette før og noen sier de vil delta på flere kurs. Flere sier de ønsker å utdanne seg i denne retningen for å hjelpe sitt eget land.

Kari forteller at forskning dokumenterer at det er barn som lider mest under fluktsituasjoner og at mange som kommer til Hvalstad har forferdelige erfaringer. De har blitt utnyttet og vært utsatt for vold. Enkelte har opplevd at nære familiemedlemmer har sviktet, for eksempel de som er blitt tvangsgiftet. Mange gråter og er fortvilte.

- Men akkurat som vi mennesker trenger musikk, trenger vi positive verdier, fortsetter hun. - Til tross for at ungdommene har opplevd overgrep og omsorgssvikt, ser jeg hver eneste gang - etter kurset - at de er litt gladere. Når dere snakker om likeverd, likhet, forbud mot diskriminering og tvangsekteskap, faller det i god jord, nettopp fordi de selv har erfart det motsatte. De er helt enige i at verden trenger disse verdiene. Og ved at dere presenterer temaet på en alvorlig måte, ser de også at mange arbeider for det. De får tilbake troen på at endring er mulig og at de selv kan bidra. Det blir sådd noen frø. Mange har jo en del kunnskap med seg hjemmefra, men som ligger der ubrukt. Når dette latente får næring, er det som om ungdommene blomstrer litt. Ja, det er det som skjer! understreker Kari. - De blomstrer! Dere gir ungdommene en opplevelse av å være i et trygt, inkluderende fellesskap med takhøyde. 

Menneskerettighetsakademiets Marianne Holden

- En annen ting jeg vil si, er at de varierte metodene dere bruker er så viktig. Ved at dere bruker lek, rollespill og gruppearbeid, får de unge brukt sine egne evner. Da føler hver enkelt seg verdifull. Når de selv får bidra og skape, føler de mestring. Dette stemmer også så godt overens med mottakets målsettinger om å utvikle ungdommenes selvtillit og mestringsfølelse den tiden de bor her.

- Enten ungdommene blir i Norge eller returnerer, er dette nyttig kunnskap, konkluderer ildsjelen på Hvalstad. - Blir de, har de fått kunnskap om demokrati og norske verdier. Reiser de tilbake, har de fått positive verdier med seg i bagasjen.

"Tusen takk, det var veldig lærerrikt", "Det var deilig å lære og leke" og "Dette var bra kurs. Anbefales til andre i samme situajson som meg", var bare noen av de mange gode tilbakemeldingene etter kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte på Mysebu mottak onsdag 7. og torsdag 8. mai. I alt 23 enslige mindreårige asylsøkere fra Eritrea og Afghanistan deltok og fikk lære om menneskerettigheter og hvordan rettighetene kan bidra til å skape gode og demokratiske samfunn. - Disse kursene er svært viktige. Vi er glade for at Utlendingsdirektoratet (UDI) også i år har bevilget midler slik at asylungdommer kan få meningsfull opplæring mens de bor på mottak, sier daglig leder Lillian Hjorth i en kommentar.

Les mer om våre kurs for asylsøkere.


Høgskulen i Volda har sammen med Menneskerettighetsakademiet vært på besøk ved det statlige Universitetet Lobachevsky i Nizhny Novgorod for å holde kurs for russiske journalistikkstudenter. På  kurset som varte fra 31. mars til 4. april, fikk studentene kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og utfordringer journalister møter rundt om i verden i dag. 

Førsteamanuensis Svein Brurås, fra avdeling for journalistikk og mediefag ved Høgskulen i Volda (HIVO) foreleste om ytringsfriheten, journalistens rolle og nettjournalistikk. Det er ikke første gang MRA og Høgskulen har gjennomført fem-dagerskurs for journaliststudenter. Siden 2010 har MRA og HIVO årlig arrangert kurs for journaliststudenter i Kaliningrad, men våren 2014 var første gang ved Lobachevsky universitetet i Nizhny Novgorod. 

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth ble intervjuet av den lokale tv-kanalen, Volga. 

Besøk fra Menneskerettighetsombudet

Med støtte fra Menneskerettighetsombudet i Nizhny Novgorod har det nå blitt inngått samarbeidsavtale om å arrangere flere kurs i tiden fremover. Svetlana Barabanova, som jobber på ombudskontoret for menneskerettigheter, var på kurset og delte sine erfaringer om menneskerettighetssituasjonen i regionen. Barabanova har tidligere jobbet som barneombud i byen og la særlig vekt på barns rettigheter i sin forelesning for studentene. 

 Journaliststudenter til Volda

I mai vil seks av de 24 deltakerne dra på studiereise til Norge. I regi av Høgskulen i Volda, avdeling for mediefag og MRA skal de russiske journaliststudentene sammen med norske og svenske journaliststudenter delta på en workshop i flerkulturell forståelse, journalistikk og menneskerettigheter.   

- Kunnskap er makt! Jeg håper deltakerne blir sterkere, var overskriften da Levangeravisa skrev om tre-dagers kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte 20-22 juni. Deltakere var 22 asylsøkende kvinner og jenter fra Ghana, Angola, Eritrea, Etiopia, Iran, Afghanistan, Kosovo, Palestina, Tsjetsjenia og Nigeria. Kurset som foregikk på Leira mottak var et samarbeid med Redd Barna og støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler. Les hva Levangeravisa skrev om kurset.

Siste nytt