Kvinnedagen er viktig å markere lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har kommet langt, noe som skal markeres. Men, det er også en dag for å se på det som ikke fungerer, sa Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet i sitt foredrag på Fredshuset i Risør på kvinnedagen 8. mars.

Langmyr ga de mange fremmøtte innsyn i dagens situasjon for kvinners rettigheter og viste blant annet til en FN-rapport som nylig var lagt fram.

– Den viser at det er gjort store framskritt, men at likestillingsarbeidet i arbeidslivet de siste 20 årene har stagnert og i noen grad gått tilbake. Så vi må ikke sove, men fortsette å jobbe!

Negativ sosial kontroll 

En stor del av kvelden var viet til en samtale om «negativ sosial kontroll». Det var Solveig Omland ved Norsk Lærerakademi i Kristiansand som ledet diskusjonen der både «innvandrerkvinnens», «innvandrermannens» og den norske kvinnens perspektiv ble fokusert. I panelet satt Inam Albadawi (Iran), Ghamgin Ramok (kurder), Imad Alwahibi (statsløs palestiner fra Syria) og Marit Langmyr.

En av de viktige konklusjonene var at også menn må bli hørt i saker som omhandler sosial kontroll.

– Dette er veldig viktig. Kvinnedagen er også menn sin sak, sa Alwahibi

Foto: Gerd Langmyr

- Kunnskap er makt! Jeg håper deltakerne blir sterkere, var overskriften da Levangeravisa skrev om tre-dagers kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte 20-22 juni. Deltakere var 22 asylsøkende kvinner og jenter fra Ghana, Angola, Eritrea, Etiopia, Iran, Afghanistan, Kosovo, Palestina, Tsjetsjenia og Nigeria. Kurset som foregikk på Leira mottak var et samarbeid med Redd Barna og støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler. Les hva Levangeravisa skrev om kurset.

 FN vet at det å investere i kvinner og jenter, betyr å investere i fred, utvikling og sikkerhet. Dette er bakgrunnen for årets 8.mars-slagord. Oppfordringen, som går til alle verdens land, er å legge til rette for økonomiske tiltak og endringer som kan sikre reell likestilling mellom kjønnene. Les mer på FNs hjemmesider

Om kvinnedagen i klasserommet!

Hvert år blir 8. mars feiret rundt omkring i hele verden som Den internasjonale kvinnedagen. FN har utviklet et internetttilbud for å lære mer om kvinnedagen og kvinners rettigheter, med et særlig fokus på kvinner, fred og politikk. Menneskerettighetsakademiet anbefaler opplegget til bruk i undervisningen: UN CyberSchoolBus 

Wergelandsalen på Litteraturhuset var i går full av lærere som arbeider med voksne innvandrere i norsk og samfunnsfag. I alt 130 lærere fra hele landet hadde tatt turen til hovedstaden for å gå på kurs i anledning to nye og reviderte lærerverk fra Cappelen forlag.Siden menneskerettigheter er et sentralt tema i dagens samfunn hadde forlaget valgt å fokusere på dette emnet som en del av kurset. MRAs Lillian Hjorth snakket først om hva menneskerettigheter er og presenterte både historiske perspektiver samt dagens aktuelle diskusjon om menneskerettighetene universalitet. Etterpå holdt iransk-norske Mahmood Amiry-Moghaddam foredrag om kvinnevirkelighet i Midtøsten. Amiry-Moghaddam, som mottok Amnestyprisen i 2007 for sitt engasjement, snakket særlig om situasjonen for kvinner i Iran og viste til en rekke enkeltsaker der kvinner har vært utsatt for menneskerettighetsovergrep. Amiry.Moghaddam driver også nettstedet Iran Human Rights. 

   

I forbindelse med Mangfoldsåret 2008,  arrangeres det lørdag 15. november, i Nord-Gudbrandsdalen, et åpent seminar om kvinner, mangfold og muligheter. Hvorfor skal vi ha fokus på kvinnefolk? er spørsmålet som stilles og som forhåpentligvis vil  få sitt klare og tydelige svar. Kvinner, religion og tradisjon, samt  internasjonal kvinnesolidaritet er også temaer på agendaen. Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth er en av bidragsyterne. Seminaret arrangeres av Fyrkjefokus, Tilflyttar-prosjektet i Nord-Gudbrandsdalen, Utstillingsvindauge for kvinnelege lokalpolitikarar og Jenter mot strømmen - prosjektet.

 

Siste nytt