Fra 13. til 16. juni var vi på Sjøvegan i Troms. Her deltok 35 ungdommer fra  fra Norge, Syria, Eritrea og Afghanistan på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Sjøvegan videregående skole og Sjøvegan mottak. Hør innslag om kurset på NRK Troms her.

De fire dagene med kurs bestod av foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og energiladere. Ungdommene fikk innsikt i verdenserklæringen om menneskerettighetene, utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter 1945, og temaer som blant annet identitet og ikke-diskriminering. Vi besøkte også mottaket hvor ungdommene fikk en omvisning av mottaksleder Jenny Sørensen Myrvoll. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Når flyktning ungdom og norske skoleelever møtes skapes unike muligheter for læring og positiv holdningsskaping. Vi har erfart at undervisning i menneskerettigheter er en god ramme for slike møter. Menneskerettighetsakademiet skal dette året videreutvikle og gjennomføre flere felles kursopplegg for norske skoleelever og enslige mindreårige asylsøkere. Det er et mål å utvikle fagmateriell som kan inspirere skoler og mottak andre steder i landet.

-   Elevene utvikler demokratisk kompetanse

Sjøvegan videregående skole har hatt en stort engasjement for å arbeide for et positivt mangfoldig skolemiljø gjennom mange år. For dette arbeidet mottok skolen Sjøvegan Benjaminprisen 2015.Menneskerettighetsakademiet har samarbeidet med Sjøvegan videregående en rekke ganger om kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for elevene på skolen sammen med enslige mindreårige asylsøkere på det lokale mottaket. Dette samarbeidet ble nevnt i juryens begrunnelse

Avdelingsleder ved Sjøvegan videregående skole, Asbjørg Johnsbøen, sier følgende om samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet:

Tilsatte ved Sjøvegan videregående skole er svært godt fornøyd med samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet. Elevene får økt kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse samtidig som de utvikler demokratisk kompetanse gjennom dialog, gruppearbeid og aktiv deltagelse. Ved å samtale om og lytte til de andre kursdeltakernes livserfaringer utvikles både forståelse og empati. Slike erfaringer stimulerer til positiv utvikling for en ungdom, samtidig som disse erfaringene er med på å forebygge et trygt skolemiljø. 

Sjøvegan videregående skole er en flerkulturell skole. En tredjedel av elevene kommer fra hele verden, mange er enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og mange har traumatiske erfaringer med seg. Ledere og lærere ved skolen er opptatt av å etablere møteplasser der elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn kan treffes, ha det hyggelig, snakke med og lære om hverandre.  Vi tenker at samtalen er et utmerket verktøy for god integrering. Vi sparer oss for mange bekymringer om vi bruker mer tid på å snakke med hverandre enn om hverandre, tenker vi. Samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet er slik sett et pedagogisk verktøy for oss.

Bilder fra kurset:

Foto: Inger Kristin Hognestad

Menneskerettigheter og flerkulturell forståelse stod på programmet da 25 russiske og norske fremtidige journalister deltok på workshop på Høyskolen i Volda fra 2. til 4. mai. Workshopen er en del av et mangeårig samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord, samt St. Petersburg State University.

- Det var flott å møtte de russiske studentene og snakke med dem - ansikt til ansikt, sa en av norske studentene i sin tilbakemelding ved kursslutt.  En mål med workshopen var at russiske og norske studenter skulle bli bedre kjent med hverandre, samt diskutere journalistens rolle i et multikulturelt samfunn. Gjennom gruppearbeid og øvelser diskuterte studentene konsepter som identitet, gruppedannelse og stereotyper. Studentene fikk også prøvd seg i TV-studio, hvor de intervjuet hverandre.

Studentene fra St. Petersburg ankom Oslo lørdagen, og fikk dermed med seg 1. mai-markeringen på Youngstorget. Her intervjuet og filmet de flere fremmøtte, blant annet lederen av Oslo AUF Agnes Nærland Viljugrein. Siste dagen på workshopen delte studentene sine inntrykk, bilder og intervjuer fra markeringen med de andre kursdeltagerne. Se reportasjen elevene laget her.

Interessant møte med redaksjoner og journalist

Etter workshopen i Volda dro den russiske gruppen videre til Oslo hvor de benyttet siste dagen av norgesbesøket til å besøke utvalgte nyhetsformidlere og den største medlemsorganisasjonen for journalister i Norge. Norsk journalistlag har om lag 9000 medlemmer og er en tariffaglig og mediepolitisk organisasjon. Studentene besøkte videre redaksjonen i Utrop hvor de fikk innblikk i avisens formidling av nyheter, aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge. Dagen ble avsluttet med et møte med Gunnar Thorenfeldt, journalist i Dagbladet, som arbeider med undersøkende journalistikk. 

 

Tilbakemeldinger fra studentene

Evalueringene etter workshopen viste at studentene var gjennomgående fornøyde med opplegget. Her vurderte studentene henholdsvis workshopen generelt, gruppearbeidet, foredragene og diskusjonene på en skala fra 1 (dårligst) til fem (best). Totalt sett har studentene gitt en gjennomsnittskarakter på 4,4. Evalueringsskjemaet inkluderte også spørsmål hvor studentene kunne komme med utfyllende kommentarer. Her er et lite utdrag av spørsmål og svar:

  • Hva var det viktigste du lærte på workshopen?

-  Vi er ulike, men vi har mye til felles.

- Jeg forstod at menneskerettigheter er virkelig interessant og veldig viktig

- Hvordan Norge og Russland forholder seg til menneskerettighetene.

  • Mener du at det er viktig for russiske og norske journaliststudenter å møtes? Hvorfor?

-  Ja, det tenker jeg. Fordommer og stereotyper kan endres når man møtes.

-  Ja, på grunn av det nåværende politiske klimaet.

- Ja, for å lære av hverandre. Det er bedre enn å lese om noe i en bok eller på nettet.               

 

Om prosjektet

Siden 2009 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, organisert fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 300 journaliststudenter ved Immanuel Kant Baltic Federal State University i Kaliningrad,  Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord, samt ved St. Petersburg State University. De regionale menneskerettighetsombudene støtter prosjektet. Les mer om prosjektet her.

- Vi kan oppnå mye gjennom å lytte til hverandre. Det var konklusjonen til en av ungdommene som deltok på menneskerettighetskurset på Lunner mottak 20. og 21. april. Uttalelsen kom etter foredraget om tilblivelsen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. I alt 28 ungdommer fra Etiopia, Somalia, Afghanistan, Irak og Syria deltok på to-dagers kurset.

I etterkant la Lunner mottak ut følgende tilbakemelding på deres facebookside:

«Marit og Lillian fra Menneskerettighetsakademiet var på besøk på mottaket igjen den her uken og holdt et 2 dagers kurs for beboerne. Gjennom teori og praktiske oppgaver klarer damene fra Menneskerettighetsakademiet å skape et stort engasjement blant beboerne! Det er krevende å skulle formidle et så viktig tema og holde fokus gjennom 2 dager med 5 språkgrupper med hver sine tolker, men dette klarte Marit og Lillian med glans! Kunnskap om menneskerettigheter gir beboerne et godt grunnlag og forståelse for samspillet mellom mennesker. Lærdom om gjensidig respekt og likeverd på tvers av religion, kultur og kjønn er viktig! Kurset får gode tilbakemeldinger fra beboerne, og de håper Menneskerettighetsakademiet kommer tilbake til høsten!»

Slike tilbakemeldinger setter vi stor pris på! Vi ser frem til å holde flere kurs fremover. 

Prosjektleder Marit Langmyr

På helgesamling for vel 100 humanistiske konfirmantledere i Åsgårdstrand den 16. januar, var Menneskerettighetsakademiet (MRA) invitert til å holde foredrag om menneskerettigheter med vekt på historiske og nåtidige fakta. MRAs representant ledet også en to-timers workshop om flerkulturell forståelse, som inkluderte gruppearbeid og to spennende øvelser om identitet og gruppedannelse. I samtalen etterpå, ble det diskutert hvorfor vi mennesker har så lett for å tenke i kategorier og grupper? Hvilke mekanismer brukes? Hvem er egentlig "oss" og "dem"? Hvorfor varierer "oss" og "dem" med tid og sted? Workshopen ble avsluttet med en diskusjon om hvordan man kan konkret kan engasjere konfirmanter for å bistå asylsøkere som kommer til Norge. 

Mellom 24. og 28. februar gjennomførte 22 samfunnsfag- og historielærere fra Tambov kurs nummer to i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Denne gangen fikk lærerne innblikk i temaer som ytringsfrihet og tankefrihet, bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet, rett til å søke asyl, rett til personlig sikkerhet, rett til rettferdig rettsgang, stemmerett og rett til politisk deltakelse, i tillegg til sosiale – økonomiske rettigheter med fokus på lærerens rettigheter. Neste gang lærerne møtes er det for å ta en avsluttende to-dagers eksamen.

Lærerkursene gjennomføres av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Youth Center for Human Rights & Legal Culture. Målet er at lærerne skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever. Det var derfor spesielt gledelig å høre lærere i Tambov fortelle om hvordan de har brukt øvelser som de lærte på det første kurset i november 2015. Les mer om våre kurs for lærere i Russland her.

Bilder fra kurset:

Øvelse: Rett til å søke asyl

Gruppearbeid: Argumenter for og imot 100 prosent ytringsfrihet

Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet, Marit Langmyr (til venstre i bildet), holdt foredrag om den norske velferdsstaten med et spesielt fokus på rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Gruppearbeid: Argumenter for og imot 100 prosent ytringsfrihet

 

Om Tambov:

Tambov er en by og et administrativt sentrum i Tambov-regionen. Byen har rundt 300 000 innbyggere (2015), og ligger 40 mil sør-øst fra Moskva. Tambov ble grunnlagt på 1600-tallet, og ligger i en region som tradisjonelt regnes som jordbruksregion i Russland. Området er mest kjent for en stor sivil protest i 1920 da lokale bønder protesterte mot myndighetenes konfiskering av korn. Protesten er kjent som Antonovschina, etter lederen Aleksander Antonov.

Siste nytt