Lørdag 18. oktober var Menneskerettighetsakademiet på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen, for å fortelle om akademiets virksomhet i inn- og utland. Det var studentene på kurset "Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" som fikk høre daglig leder Lillian Hjorth fortelle om akademiets undervisningsarbeid i inn- og utland. Studentene var særlig opptatt av erfaringer når det gjelder de mange menneskerettighetskursene akademiet holder for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige asylsøkere. Teamet for dagen var norske humanitære organisasjoners arbeid for menneskerettighetene i Norge og utlandet, og frivillige organisasjoners forhold til myndighetene ble også drøftet. I tillegg til Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet, var Enver Djuliman fra Den norske Helsingforskomite tilstede og snakket til studentene. Foto: Rune Guneriussen

Det var ingenting å si på innsatsen da 26 asylsøkergutter fra Eritrea og Somalia deltok på to-dagers kurset i menneskerettigheter som Menneskerettighetsakademiet organiserte på Sunndal mottak på Sunndalsøra 16. og 17. september. Undervisningen besto av korte innledninger, diskusjoner, morsomme energiladere og masse gruppearbeid. De unge var lærevillige og stilte spørsmål om historien bak menneskerettighetene og hvordan det internasjonale samfunnet kan beskytte rettighetene. De var også opptatt av å lære om norsk historie og det norske samfunnet. I sine evalueringer svarte alle at de gjerne ville lære mer om menneskerettigheter. Bildet viser resultatet av gruppearbeidet "Den nye planeten", der de unge har reflektert over hvilke regler som trengs for å lage gode samfunn. Les mer om våre kurs for Asylsøkere.

Politiets bruk av glattcelle, tvangsmessig behandling innen psykisk helsevern samt uavklarte rettigheter for personer uten lovlig opphold, er bare noen av problemområdene som Norsk Senter for menneskerettigheter peker på i sin årbok om Norge 2010. Boken gir en oversikt over utviklingen innen menneskerettighetsvernet i Norge og trekker frem utfordringer. Menneskerettighetsakademiet anbefaler årboken som kan lastes ned fra Senterets hjemmesider.  

Siste nytt