Den 17. juni arrangerte Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter seminaret Kulturen som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet.

Hvordan kan museer og minnesteder brukes i opplæringen av flyktninger? Læres demokrati og historie bedre der det skjedde enn i et klasserom?

Et bredt spekter av innledere delte sine erfaringer. Forskningsleder ved Falstadsenteret Ingvild Hagen Kjørholt fortalte innledningsvis om et flunkende nytt undervisningstilbud for minoritetsspråklige som senteret har utviklet i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter og regionens voksenopplæring. Forsker Insa Müller ved Institutt for historiske studier ved NTNU belyste dilemmaer knyttet til museer som møtested for fortellinger, mens Alfredo Zamudio fra Nansen Fredssenter fokuserte på dialogens viktige rolle. Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth snakket om integreringsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og akademiets erfaringer med fellesskapslæring. Relevant for dagens tema var særlig akademiets mangeårige demokratiopplæring av asylsøkerungdom. De siste par årene har MRA samarbeidet med Eidsvoll 1814, samt Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. – Det at institusjonene har åpnet sine dører for ungdommene og lagt til rette har vært svært viktig. Det er en positiv erfaring å bli tatt på alvor, og kunnskapen sitter mye bedre når historien formidles der det virkelig skjedde.

Undervisningsleder på Falstadsenteret Sebastian Clein avsluttet dagen med aktiviteten "Gjenstandsfortellinger og min historie" fra det nye undervisningstilbudet. Det var spennende å oppleve at våre personlige hverdagslige ting plutselig ble «omgjort» til en gjenstand i et monter på et museum.  


Bildet over: Undervisningsleder ved Falstadsenteret Sebastian Clein


 

- Det er inspirerende at så mange sentrale museer, sentre og minnesteder i Norge arbeider med å formidle demokratiske og menneskerettslige verdier, sa daglig leder Lillian Hjorth etter å ha innledet på seminaret "Demokrati og menneskerettighetslæring på museum" på Eidsvoll den 10. november. Seminaret foregikk på Wergelands hus, det moderne publikumssenteret ved Eidsvollsbygningen, og målsettingen var å bygge nettverk mellom institusjonene, samt presentere gode eksempler på hvordan god demokrati- og menneskerettighetslæring kan skje. Blant flere som presenterte utstillinger og prosjekter var representanter fra Demokratisenteret Eidsvoll 1814, Nobels Fredssenter, Falstadsenteret og HL-senteret. I sitt innledende foredrag redegjorde Hjorth for det hun mener er suksessfaktorer for god demokrati- og menneskerettighetsformidling. Hun anbefalte også museene å samarbeide med akademiske og frivillige miljøer som arbeider med menneskerettslige spørsmål.  

   

Program

INNLEDENDE FOREDRAG:  

 • Potensielle rom - museum og utdanning til demokratisk medborgerskap 
  Ved Grete Boe Thuestad, Eidsvoll 1814
 • Menneskerettighetsundervisning i praksis
  Ved Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet
 • Trusler mot demokratiet
  Ved Øyvind Østerud, Demokratiprogrammet/Universitetet i Oslo 

PRESENTASJON OG FILMVISNING I DEMOKRATISENTERET, WERGELANDS HUS    

PRESENTASJONER AV PROSJEKTER/UTSTILLINGER 

 • Be Democracy - Erfaringer med utstillingen og undervisningsopplegget
  Ved Liv Astrid Sverdrup og Toril Rokseth, Nobels Fredssenter
 • Bruk av museer og minnesteder i demokrati- og menneskerettighetsundervisning. Noen betraktninger og praktiske eksempler
  Ved Tone Jørstad og Sanna Bratland, Falstadsenteret 
 • Presentasjon ved formidlingsavdelingen ved HL senteret  

SAMARBEIDSMULIGHETER - IDEMYLDRING

Innledning ved Marie Skoje og Hans Philip Einarsen, Kulturrådet.

Idemyldring og diskusjoner om ulike samarbeidsmuligheter. Samtale om utvikling av nettverk. 

OMVISNING I EIDSVOLDSBYGNINGEN 

Det var godt oppmøte blant studentene da Natur og ungdom inviterte til seminar om situasjonen for ytringsfrihet og menneskerettigheter i Russland i går. Innledere var Dmitry Nesterov fra Aetas (Natur og ungdoms russiske søsterorganisasjon i Arkhangelsk), Aage Borchgrevink fra Helsingforskomiteen og Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva. Tilhørerne viste stor interesse og panelet fikk mange spørsmål. Khoroltseva fokuserte på den vanskelige pressefriheten. Les hennes punktnotat fra seminaret. Bildet: Dmitry Nesterov, Eugenia Khoroltseva og Aage Borchgrevink

Falstadseminaret 9. oktober har valgt å ha forsoningsprosesser og menneskerettighetsarbeid i Bosnia-Hercegovina som tema. Forelesere er Selma Gasi(GARIWO, Sarajevo), Enver Djuliman (Helsingforskomiteen), Steinar Bryn (Nansen Dialog) ogLillian Hjorth (Menneskerettighetsakademiet). Les mer

Fremdeles vitner ruinene i Bosnia-Hercegovina om vanskelige forsoningsprosesser. Og det var nettopp forsoningsarbeid og interetnisk dialog i Bosnia som sto på dagsorden på Falstadsseminaret i går. De rundt 70 deltakerne fikk høre om landet der de etniske og religiøse skillelinjene fremdeles er meget sterke. Eksempelvis har mange skoler atskilt under-visning for barn med ulik etnisitet. På denne bakgrunn blir det desto viktigere å fremheve den innsatsen mange aktører gjør med forsonings- menneskerettighets- og dialogarbeid. Forelesere var: Enver Djuliman (Helsingforskomiteen), Selma Gasi (Garden of the Rightous), Steinar Bryn (Nansen-skolen) og Lillian Hjorth (Menneskerettighets-akademiet). Les programmet

Siste nytt