- Det var kjempegøy å undervise så mange som 50 ungdommer fra Tsjekkia, Italia, Tyskland og Norge! Det ble en intens dag med mye læring.

Dette sa prosjektleder Marit Langmyr etter workshopen på Lena-Valle videregående skole 6. november. Heldagskurset på Østre Toten var en del av et utvekslingsprosjekt mellom Lena/Valle og skoler fra Tsjekkia, Irland, Tyskland og Italia. Temaet for det treårige prosjektet er menneskerettigheter, og Menneskerettighetsakademiet er invitert inn som partner fra sivilsamfunnet. I tillegg til å lytte til foredrag, deltok elevene i flere gruppearbeid, presentasjoner, energiladere og pantomime. Særlig spennende var arbeidet der elevene, i blandede grupper, først skulle analysere og siden fortelle til de andre om situasjonen for menneskerettigheter i eget land.

Tusen takk til alle elever og lærere som bidro til den fine dagen!

Prosjektet er finansiert av Senter for Internasjonalisering i undervisningen (DIKU).

Fredag 19. februar holdt Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet en to-timers workshop om menneskerettigheter for elever på Kristelig Gymnasium (KG).  Elevene som deltok på workshopen tar faget Politikk og menneskerettigheter.

Les mer om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk her.

Hva menes egentlig med menneskeverd? Og hvorfor er rett til ferie og hvile beskyttet av menneskerettighetene? Dette var bare to av de mange spørsmål som ble stilt under workshopen som Menneskerettighetsakademiet holdt for samfunnsfagelevene på Kuben videregående skole i dag. I alt 30 elever deltok aktivt i gruppearbeid, lyttet til foredrag og diskuterte. På dagsorden sto det moralske grunnlaget for menneskerettighetene, samt rettighetenes historikk med særlig vektlegging av FNs verdenserklæring om menneskerettighetene (1948). Det var Eugenia Khoroltseva som var ansvarlig for workshopen. Les mer om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk her

Det var 25 ivrige samfunnsfagelever på Bleiker videregående skole som mandag 24. november fikk besøk av Menneskerettighetsakademiet. Mange av ungdommene hadde mye kunnskap om  andre verdenskrig som startpunktet for de internasjonale menneskerettighetsystemet, men visste ikke så mye om forpliktelsene som statene påtar seg når de underskriver de  internasjonale avtalene. Det at et overveldende antall av verdens stater faktisk har forpllktet seg overrasket mange av de unge. Elevene fikk også presentert en rekke dokumentariske fotografier med tilhørende spørsmål om verden før og nå: Hvor mange barn blir født hver dag? Hvor utviklet  de første store sivilisasjonene seg? Hva var Galileo Galelei kjent for? Når fløy det første flyet? Når ble Verdenserklringen om menneskerettighetene vedtatt? Hvem ble valgt til president etter å ha sitttet 27 år i fengsel? Hvor mange av barna i utviklingslandene går på skolen? Svarene viste at verden går fremover på mange måter og at menneskerettighetene er en del av en denne utviklingen. Menneskerettighetsakademiet er invitert tilbake til Bleiker før jul, da for å undervise en ny gruppe elever. Vi gleder oss! Les mer om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk. 

Tirsdag 7. oktober og torsdag 9. oktober var Menneskerettighetsakademiet på besøk hos Ås videregående skole. I løpet av de to dagene holdt Marianne Holden og Evgeniya Khoroltseva workshop i menneskerettigheter for 30 engasjerte elever fra første klasse på Ås videregående, og 30 studenter fra Belgia.

Temaet for workshopen var tilblivelsen av den universelle verdenserklæringen om menneskerettigheter og de ulike gjennomføringsmekanismene som finnes i dagens internasjonale menneskerettighetssystem. Workshopen ble krydret med spennende diskusjoner og kreative oppgaver!

Ta kontakt om du eller din skole ønsker besøk av Menneskerettighetsakademiet. Les mer her: Skolebesøk

Her er flere bilder fra workshopen. Bildene er tatt av James Graham Ryan, lærer på Ås videregående skole.

 

 

 

Siste nytt