Lørdag 10. oktober organiserte Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon (TIVO), i samarbeid med Menneskerettighetsakademiet (MRA), en workshop på Grønland i Oslo for ungdom med somalisk minoritetsbakgrunn. Temaer var identitet, integrering, utdannelse og yrkesvalg. Ungdommene har tidligere deltatt på aktiviteter i regi av TIVO.  

Hva er identitet? 

Innledningsvis ble de unge utfordret til å diskutere begrepet identitet. Hva er identitet? Er en flerkulturell identitet problematisk eller en ressurs? Ungdommene svarte forskjellig og det ble spennende diskusjoner. Abdinasir Hirsi fra TIVO snakket deretter om hvor viktig det er å ta utdannelse. Det var spennende å høre hans egne erfaringer og om de mange mulighetene som finnes for å ta videregående opplæring. Han informerte også om ulike yrker, antall studieår som kreves og hvor høy lønnen blir. Han understreket at selv om en ungdom har et svakt vitnemål, finnes det mange muligheter. Ungdommene var engasjerte og hadde mange spørsmål.

 
Etter en matpause, fortsatte diskusjonene. På spørsmål om temaer for neste samling, kom mange forslag. Ungdommene ønsket mer informasjon om utdannelse, og spurte om muligheten for å få til én til én veiledning om utdanningsvalg. Rus og rusproblematikk var også noe de synes var viktig. Så ønsket de aktiviteter som fotball, turer, inkludert hytteturer, besøk til museum og omvisning på historiske steder.

Oppfølging av ungdommene

På grunn av korona, måtte deltakelsen på seminaret begrenses. Totalt var i underkant av 20 personer tilstede, inkludert ungdommene, foredragsholder og representanter fra organisasjonene. Alle måtte registrere seg og sørge for god håndhygiene før de kom inn i rommet. De som ville fikk munnbind.

Workshopen er en aktivitet under prosjektet «Samfunnet, det er oss» som er støttet av Oslo kommune. TIVO og Menneskerettighetsakademiet vil følge opp ungdommene med flere aktiviteter.

- Det var kjempegøy å undervise så mange som 50 ungdommer fra Tsjekkia, Italia, Tyskland og Norge! Det ble en intens dag med mye læring.

Dette sa prosjektleder Marit Langmyr etter workshopen på Lena-Valle videregående skole 6. november. Heldagskurset på Østre Toten var en del av et utvekslingsprosjekt mellom Lena/Valle og skoler fra Tsjekkia, Irland, Tyskland og Italia. Temaet for det treårige prosjektet er menneskerettigheter, og Menneskerettighetsakademiet er invitert inn som partner fra sivilsamfunnet. I tillegg til å lytte til foredrag, deltok elevene i flere gruppearbeid, presentasjoner, energiladere og pantomime. Særlig spennende var arbeidet der elevene, i blandede grupper, først skulle analysere og siden fortelle til de andre om situasjonen for menneskerettigheter i eget land.

Tusen takk til alle elever og lærere som bidro til den fine dagen!

Prosjektet er finansiert av Senter for Internasjonalisering i undervisningen (DIKU).

En viktig pedagogisk ressurs for oss i Menneskerettighetsakademiet er boken "Bygg broer, ikke murer" av vår daglige leder, Lillian Hjorth, og Enver Djuliman (Den norske Helsingforskomite). Boken er nå oversatt til polsk (Buduj mosty, nie mury).  8. og 9. juni hadde vi workshop i Warszawa hvor vi gikk gjennom utvalgte øvelser og aktiviteter fra boka. 

Workshopen var rettet mot lærere og andre som underviser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Undervisning i disse temaene er spesielt viktig nå som menneskerettigheter og demokratiet er under press i landet. Den polske regjeringen (valgt i 2015) har vedtatt flere lovendringer som har vekket bekymring hos nasjonale og overnasjonale aktører.

Om boken

"Bygg broer, ikke murer" er inkludert i det internasjonale kompendiumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, som er utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO. I tillegg til norsk og polsk utgave, er boken oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010) og hviterusssisk (2011).

 

På helgesamling for vel 100 humanistiske konfirmantledere i Åsgårdstrand den 16. januar, var Menneskerettighetsakademiet (MRA) invitert til å holde foredrag om menneskerettigheter med vekt på historiske og nåtidige fakta. MRAs representant ledet også en to-timers workshop om flerkulturell forståelse, som inkluderte gruppearbeid og to spennende øvelser om identitet og gruppedannelse. I samtalen etterpå, ble det diskutert hvorfor vi mennesker har så lett for å tenke i kategorier og grupper? Hvilke mekanismer brukes? Hvem er egentlig "oss" og "dem"? Hvorfor varierer "oss" og "dem" med tid og sted? Workshopen ble avsluttet med en diskusjon om hvordan man kan konkret kan engasjere konfirmanter for å bistå asylsøkere som kommer til Norge. 

- It is very important to highlight the problem of domestic and gender-based violence in Bulgaria, says Solveig Bergman from Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress (NKVTS), after presenting good practices for tackling these issues in Norway, at a workshop in Sofia, Bulgaria 2nd - 4th December.  

The workshop was a cooperative effort between Partners Bulgaria Foundation, Centre for the Study of Democracy (Bulgaria) and the Human Rights Academy (Norway) and gathered a broad range of stakeholders from the Bulgarian society. Both representatives from the Agency for Social Assistance, General Directorate of the National Police as well as regional police directorates, were present. Also several crises centres providing support to victims of violence, as well as non-governmental organizations that work to prevent victim´s rights were present. Norwegian representatives were Solveig Bergman (NKVTS) and Lillian Hjorth, Director of the Human Rights Academy.

The workshop´s primary focus was to share information about the scale of domestic and gender based violence in Bulgaria and the need for improving existing support mechanisms for victims. An important aim was also to inform about the Norwegian experiences. Solveig Bergman lectured about the scope of domestic and gender based violence in Norway and informed about Norwegian support for victims of domestic violence, particularly the development of the crisis centre movement, while Lillian Hjorth, in her lecture, talked about domestic and gender-based violence in a human rights perspective.  

The aim of the workshop is to contribute to the development of knowledge and skills of professionals working with these issues in Bulgaria and as an input to the government in their policy making, awareness raising efforts and development of social service system for the victims.

The workshop is part of the “National Study on Domestic and Gender-Based Violence (DGBV) and Elaboration of a Victims Support Model (VSM)” project.

About the project

The project aims to contribute to the prevention of domestic and gender-based violence and to improve the situation of the victims in Bulgaria, with a specific focus on Roma women and girls. The activities, that will be implemented to achieve the objectives of the project include:

  • legal, institutional and policy analyses

  • quantitative and qualitative research

  • development and piloting of a victim support model

  • generating specific recommendations, advocacy and dissemination activities

The project is funded under Program BG 12 “Domestic and Gender-Based Violence” of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. Project initiator is the Ministry of Interior of the Republic of Bulgaria.

The main target groups of the project are victims of domestic and gender-based violence in the country in general and those among Roma communities. Special attention will be paid to those housed in crisis centers. The respondents also include law enforcement and social care agencies, specialists in crisis centers, NGOs activists and central authorities.

The results of the research will be disseminated among a wide range of experts and stakeholders - police officers, social workers, specialists in child protection, specialists in crisis centers, local communities and other organizations working in the field.

Read more about the project here

The first report: National Study on Domestic and Gender Based Violence (DGBV) and Elaboration of a Victims Support Model (VSM). August 2015.

     
 

Below are some pictures from the workshop:

The Norwegian Ambassadeur to Bulgaria, Guro Vikør (second from right), visited the workshop. Here in conversation with Solveig Bergman and Lillian Hjorth.

Solveig Bergman from Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress (NKVTS).

 

Siste nytt