- Vi må spille sammen, for å bli gode sammen

jun 09, 2020

- Samfunnet, det er jo oss. Og alle er like viktige. Vi må spille sammen, for å bli gode sammen!

Dette sier Elsa Yohannes Samuel i "Mødre for fred", et eritreisk minoritetsnettverk i Oslo, i forbindelse med det nylige møtet i styringsgruppen for prosjektet «Samfunnet, det er oss!». Gjennom tre år har Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med partnere i minoritetsmiljøer i hovedstaden, organisert opplærings-aktiviteter for å utvikle demokratisk og menneskerettslig kompetanse og bidra til brobygging. Prosjektets tittel er «Samfunnet, det er oss!". Andre partnere er Afghansk kulturforening, TIVO (Tilpasning av informasjons og veiledningsorganisasjon) og Somalisk velferdsforening. 

I tiden fremover vil partnerne organisere workshops om kvinners rettigheter og negativ sosial kontroll, kurs i konflikthåndtering for ungdom, aktiviteter for unge flyktninger og arbeide aktivt med utadrettet informasjon. Mot slutten av året planlegges en større konferanse på Frivillighetshuset om barns rettigheter og norsk barnevern.    

Noen av medlemmene i styringsgruppa: Fra venstre: Latif Sarshar (Afghansk kulturelle forening), Abdinasir Hirsi (TIVO) (på huk), Hilde Workenesh Heimdal (Mødre for fred); Lillian Hjorth (Menneskerettighetsakademiet), Elsa Yohannes Samuel (Mødre for fred) 

Bakgrunn

Partnerne har samarbeidet siden 2018 og mange aktiviteter er gjennomført: workshops for unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn, kurs for kvinner, kurs i aktive og deltakende undervisningsmetoder, oppsøkende virksomhet ute i byen, opplæring av unge flyktninger, samt besøk til Stortinget og visningen av utstillingen "Den nye planeten". Mange av aktivitetene har funnet sted på Frivillighetshuset på Tøyen. Temaene har kretset rundt menneskerettslige temaer som likeverd, ikke-diskriminering, ytringsfrihet, religionsfrihet, kvinner rettigheter samt kultur, identitet og negativ sosial kontroll. 

Tusen takk til Oslo kommune for støtte til prosjektet!    

Nedenfor er noen bilder fra aktiviteter de siste årene.    

 

Siste nytt