Frihet - JA! Mot negativ sosial kontroll

aug 23, 2020

Menneskerettighetsakademiet (MRA) utvikler denne høsten undervisningsmateriell om negativ sosial kontroll, kvinners rettigheter samt skadelige skikker som kjønnslemlestelse. Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og er et samarbeid med Mødre for fred, et nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn.

Forskning viser at en del kvinner med minoritetsbakgrunn ikke lever sine liv i frihet, men utsettes for negativ sosial kontroll. Jenter og kvinner i slike miljøer må få økt kunnskap om rettighetene de har i Norge, samtidig som de må bevisstgjøres på hvordan negativ sosial kontroll virker og, ikke minst, hvordan den kan bekjempes.

Undervisningsmateriell og workshops om kvinners rettigheter og negativ sosial kontroll

Undervisningsmateriellet, som er basert på aktive deltakende metoder, skal brukes i workshops og opplæringstiltak for kvinner med minoritetsbakgrunn. En veileder om hvordan man organiserer workshops skal utvikles. Veilederen vil inkludere øvelser, gruppeaktiviteter, samt en rekke spørsmål for samtale og diskusjon. Det skal også utarbeides små brosjyrer med faktainformasjon om den historiske utviklingen av kvinners rettigheter, kvinnelige forbilder, skadelige skikker før og nå, vold i nære relasjoner, rettigheter ved skilsmisse, barneoppdragelse, barns rettigheter samt flere andre temaer.  

Målet med satsningen er å motvirke negativ sosial kontroll, forebygge kjønnslemlestelse og øke respekten for menneskerettighetene.


Bildet over er fra en workshop om kvinners rettigheter som MRA organiserte på Frivillighetshuset i 2019.

Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

 

 

 

Siste nytt