Det norske mangfold før og nå

okt 23, 2020

"FN-byen Arendal – Sammen i verden" ble gjennomført med ulike aktiviteter i Arendal fra 21. til 24. oktober. Fokuset var særlig rettet på FNs bærekraftsmål og på internasjonale miljøer og aktiviteter. Som en del av programmet arrangerte Agder fylkeskommune og FN-sambandet inspirasjonsseminaret "Vi og de andre" på Arendal kino 23. oktober. Spørsmålet som seminaret søkte å finne svar på var: Vi og de andre - hvorfor er det blitt slik? Inviterte var alle som engasjerer seg for mangfold og integrering.

Agder for alle skrev i invitasjonen at "Temaet er blitt mer aktuelt enn vi var klar over da vi planla innholdet, nemlig våre holdninger til "vi og de andre". Vi prøver å finne noen svar. Det gjør vi gjennom engasjerte foredrag av  daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, skuespiller  og forfatter Veronica Salinas fra "Leser søker bok" og filmskaper Ole Bernt Tellefsen. Gunvor Andresen, daglig leder i FN-sambandet, ser om vi finner svar i FNs bærekraftsmål."

En prikk i panna 

Det norske mangfold før og nå, var tittelen på foredraget til Lillian Hjorth. Gjennom en praktisk «prikk-øvelse» fortalte hun om de sosial-psykologiske mekanismene som virker når vi mennesker setter hverandre inn i båsene «oss og dem».

Deretter var fokuset på «de andre» i norsk historie og hvordan staten har behandlet urfolket samene, og de nasjonale minoritetene kvenene, romani (tatere), rom (sigøynere) og jøder. Felles er at gruppene er blitt utsatt for en hard fornorskning- og assimileringspolitikk med massive overgrep. Selv om flere statsministre og Kongen har beklaget, virker den vanskelige arven fremdeles i samfunnet. Et redskap som kan bidra positivt fremover er Sannhet og forsoningskommisjonen som skal levere sin rapport høsten 2022.

Hjorth stilte spørsmålet om integreringen virker og hvem som er «de andre» i dagens Norge. Etter et sveip innom et stadig mer polarisert Europa der minoriteter lider, dristet hun seg til å påpeke noen løsningsforslag for å skape mindre polarisering, nemlig behovet for mer bevisstgjøring rundt «oss og dem» (slik at vi ikke så lett blir lurt) og mer kunnskap om menneskerettigheter.   

Arrangørene fikk mange gode tilbakemeldinger på programmet etter endt seminar.

 

Siste nytt