- Metodikk og erfaringer fra Slovakia, Polen, Russland og Ukraina.

 

I desember inviterer Menneskerettighetsakademiet lærere og alle som arbeider med holdningsskapende formidling til fire digitale workshops. Gjennom foredrag og praktiske øvelser vil du få innsikt i aktuelle samfunnsutfordringer i Sentral- og Øst-Europa. Hver workshop varer en time, og ledes av en ekspert på undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.  Blant temaene som tas opp er:  

 • Pressefrihet og falske nyheter
 • Politisk retorikk
 • Holdninger til minoriteter (LHBT og flyktninger)
 • Kvinnerettigheter (abortforbud) 
 • COVID-19

Ekspertene har lang erfaring som lærere på grunnskole og universitet, og er tilknyttet sivilsamfunnsinstitusjoner i Sentral- og Øst-Europa. Et viktig formål med workshopene er derfor å videreformidle nyttige pedagogiske verktøy og undervisningsressurser.

 Datoer og påmelding

 • 11. desember (13.30-14.30): Verdier i konflikt (Slovakia), av Dušan Ondrušek
 • 11. desember (15.00- 16.00): Ytringsfrihet og pressefrihet i postfaktuelle samfunn (Ukraina), av Iryna Eihelson
 • 14. desember (15.00-16.00): Frihetens grenser i Polen, av Danuta Sowińska
 • 15. desember (15.00-16.00): Politisk deltakelse: er det mulig i Russland? av Olga Pogonina

 

Workshopene er digitale, og foregår via Zoom. Linken sendes ved påmelding. Det er mulig å delta på alle, eller enkeltvis. Meld deg på her eller send en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Workshopene arrangeres i samarbeid med DARE- nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe), og er finansiert med midler fra Utenriksdepartementet. 

Bildet er fra prosjektet Human Rights Lense, St. Petersburg 2020

 

DIGITAL WORKSHOP 1

 VERDIER I KONFLIKT (SLOVAKIA)

Av: Dušan Ondrušek 

Tid: 11 desember, 13.30-14.30

Dušan Ondrušek skal belyse samfunnsmessige utfordringer i Slovakia med fokus på:

 • politisk retorikk
 • holdninger til minoriteter (migranter og flyktninger)
 • kvinnerettigheter (abort)
 • rett til privatliv («tradisjonell» vs. «ikke- tradisjonell» familie)
 • religionsfrihet
 • sosial ulikhet
 • nye konflikter under Covid-19 

 

Deltagere får mulighet til å overvære en deltagende undervisningsmetode besående av et gruppearbeid og analyse av et case relatert til problemstillinger ovenfor. 

Om Dušan Ondrušek 

Dušan har ledet Partners for Democratic Change-Slovakia (PDCS) siden 1994. Han har undervist i konflikthåndtering i over 40 land, og har gjennom en årrekke vært ekspert for UNDP, WWF og IREX. Dušan er også foreleser i konflikthåndtering og interkulturell kommunikasjon på Comenius Universitet i Bratislava.

 

DIGITAL WORKSHOP 2

 YTRINGSFRIHET OG PRESSEFRIHET I POSTFAKTUELLE SAMFUNN (UKRAINA)

Av: Iryna Eihelson

Tid: 11 desember, 15.00- 16.00

Iryna Eihelson (Brunova-Kalisetska) skal belyse utfordringene som ukrainske medier og journalister står ovenfor når de balanserer mellom ytringsfrihet og datasikkerhet (vern av kilder). Iryna har mange års erfaring med undervisning i kritisk tenkning og konflikthåndtering for journaliststudenter og lærere.

Iryna skal bruke dialog og dilemma som undervisningsmetoder for å utforske utfordringer knyttet til postfaktuelle samfunn og pressefrihetens vilkår.

 

Om Iryna Eihelson (Brunova-Kalisetska): Iryna er forsker, forfatter og formidler med 20 år erfaring i undervisning av konflikthåndtering og forsoning i Ukraina, Moldova/ Transnistria, Kyrgyzstan og Tadjikistan. Siden 2015 har hun vært fasilitator for dialog i regi av OSCE i Ukraina. Iryna er forfatter av 30 forskningsartikler om interkulturell identitet, etnisk psykologi og etniske konflikter.

 

DIGITAL WORKSHOP 3

FRIHETENS GRENSER I POLEN

Av: Danuta Sowińska

Tid: 14 desember, 15.00-16.00

 Danuta Sowińska skal belyse utfordringer i Polen angående tankefrihet, religionsfrihet og kvinnerettigheter (abort), samt diskriminering av minoriteter (LHBT). Flere oppsiktsvekkende lover har blitt vedtatt i Polen de siste to årene, noe som har ført til store sivile protester: 

 • Loven som i praksis forbyr abort (2020)
 • Loven som gir den polske regjeringen mulighet til å straffe dommere hvis deres avgjørelser strider med regjeringens ønsker om reformer og lovgivning (2019)
 • «Holocaust-loven» (2018), som forbyr å betegne konsentrasjonsleirer i Polen under andre verdenskrig som polske.

 

Nyheten om såkalt «LGBT -frie soner» har også skapt mye diskusjon og protester i landet.

Om Danuta Sowińska

Danuta er forfatter, samfunnsdebattant og LHBT- aktivist. Hun leder organisasjonen Diversity Polska i Gdansk.

 

DIGITAL WORKSHOP 4

 POLITISK DELTAKELSE: ER DET MULIG I RUSSLAND?

Av: Olga Pogonina

Tid: 15 desember, 15.00-16.00

Olga Pogonina skal belyse hvilke muligheter og begrensninger som har eksistert for politisk deltakelse i Russland de siste 20 årene. Russland er kjent for å ha lav toleranse for alternative politiske budskap. I 2015 ble opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov drept på Den Røde plass i Moskva. I år ble Aleksej Navalny, som er en markant korrupsjonsjeger og politisk aktivist forgiftet. Bloggere og journalister regnes blant de farligste yrkene i landet. Russland får kritikk for omfattende valgfusk fra internasjonale organisasjoner. The Economist Intelligence Unit plasserer Russland på 134 plass på sin «Democracy Index» for 2019.

 

Er politisk deltakelse, stemmerett og ytringsfrihet mulig i Russland? Hvordan formidles disse temaene på skolene? Den praktiske delen av workshopen består av øvelsen «Valg», som belyser at stemmerett ikke kun omfatter selve valgdagen.

Om Olga Pogonina

Olga er lærer fra Moskva, med 20 års erfaring fra undervisning i politikk og menneskerettigheter. Hun har i en årrekke arbeidet med de russiske menneskerettighetsorganisasjonene Memorial og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture. Hun er samfunnsaktivist ,og en av initiativtakerne til den årlige festivalen «#ЛюдиКакЛюди»/ «Mennesker som alle andre» i Russland, hvor målet er å bringe fokus på autisme og inkluderende undervisning.

 

Tverrfaglig tema

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. 

(LK20, Overordnet del)

 Ifølge Kunnskapsløftet 2020 skal opplæring i det tverrfaglige temaet Demokrati og Medborgerskap gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet.

 Dette er tematikk som også vektlegges av pedagoger og sivilsamfunnsinstitusjoner i andre europeiske land. I en tid med økt polarisering og press på sivilsamfunnet, er det ekstra viktig med undervisning i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og kritisk tenkning.  Hvordan formidles disse temaene i Polen, Ukraina, Russland og Slovakia? Hvilke utfordringer står sivilsamfunn og lærere ovenfor i disse landene?

Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Eidsvoll 1814, er blitt tildelt midler fra Kulturrådet/ Norsk Kulturfond for å dokumentere unge asylsøkeres refleksjoner om hva som skaper gode samfunn.

Det er MRAs to-dagers kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere som er utgangspunktet for prosjektet. Kursenes målsettinger er å spre kunnskap om menneskerettigheter og skape demokratisk kompetanse. Siden 2008 har nær to tusen ungdommer deltatt på kurs rundt omkring i landet.

Det er ungdommenes refleksjoner i det innledende gruppearbeid Den nye planeten som skal dokumenteres med Kulturfondets midler.

- Gjennom gruppearbeidet får vi innsyn i asylsøkernes tanker om hva som skaper gode samfunn, forklarer prosjektleder Marit Langmyr. - De unge får i oppgave å lage regler – en slags grunnlov – for samfunnet på en imaginær ny planet. Etter å ha sett hundrevis av ”nye planeter”er vi overbevist om at ungdommenes refleksjoner bør komme storsamfunnet til gode. Erfaringen er nemlig at de unge har klare tanker om hvilke regler som bør gjelde. Demokrati, sikkerhet og likestilling er normer som går igjen. Ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke så rart at de har klare oppfatninger om hvilke regler som bør gjelde. Mer enn andre har jo disse unge erfart hvordan samfunn ikke bør være.

Gjennom samarbeidsprosjektet ”Det nye planeten” ønsker partnerne å styrke unge asylsøkeres stemme. Dokumentasjonen vil gi økt kunnskap om samfunnslivet i Norge, og vil også være relevant i diskusjoner om hva som er norske verdier og hva som fremmer integrering.

 

- Her vil publikum få både et viktig møte med mindreårige asylsøkere og deres visjoner for et godt samfunn og et refleksjonsrom for egne tanker om rettighetsspørsmål, sier Torleif Hamre ved Eidsvoll 1814. - Det er flott at både skolen, bibliotek og museer i demokratinettverket kan bli formidlingsarenaer for dette prosjektet.

  

Webside og planetutstilling

Gjennom høsten 2017 har Menneskerettighetsakademiet samlet inn planeter og intervjuet de unge. Det innsamlede materialet skal synliggjøres på en egen nettside våren 2018. På lengre sikt er det et mål å lage en fysisk ”planet”-utstilling for Eidsvoll 1814 og de andre museene i nettverket.

 

World Forum for Democracy

I 2016 ble MRAs kurs for unge asylsøkere presentert under World Forum for Democracy i Strasbourg. Forumet organiseres av Europarådet og Europaparlamentet og samler 2000 deltakere fra over 100 land hvert år. 

 

Se film om kursene her

 

Les mer om MRAs arbeid for asylsøkere i Norge

- Dette er en tydelig anerkjennelse av vårt prosjekt som en demokratisk innovasjon. Vi har nå en unik mulighet til å synliggjøre betydningen av menneskerettighetsundervisning for mennesker på flukt. Dette er høyst aktuelt og relevant i en europeisk og global sammenheng, sier Marit Langmyr, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.

I november drar vi til Strasbourg for å presentere våre menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere. Initiativet er valgt ut som et av de mest interessante og relevante prosjektene til årets World Forum for Democracy som arrangeres av blant andre Europarådet og Europaparlamentet.

Årets forum fokuserer på forholdet mellom utdanning og demokrati, og undersøker hvorvidt disse forsterker hverandre og forholder seg til risikoen for nye sosiale skiller. Forumet vil særlig belyse hvordan utdanning og demokrati kan fostre aktive medborgere.

Kjernen i forumet er “laboratoriene”. Her diskuteres utprøvde prosjekter, og hvordan disse kan bidra til å løse demokratiske problemer. Menneskerettighetsakademiets initiativ retter seg mot en marginalisert gruppe i samfunnet, og har som et hovedmål å styrke denne gruppens demokratiske kompetanse.  Ved å bygge på ideer fra et bredt spekter av deltakere og innovative initiativer fra hele verden kick-starter forumet en debatt om hva utdanning kan gjøre for demokrati - og hva demokrati kan gjøre for utdanning. 

Vi skal presentere vårt prosjekt i «Lab5 - Know your Rights!». Her er hensikten å belyse menneskerettighetsundervisning for ulike grupper, og hvordan man kan få et best mulig utbytte av partnerskapet mellom frivillige organisasjoner og undervisningsinstitusjoner.

 

Bakgrunn

World Forum for Democracy ble initiert i 2012, og er en plattform hvor politiske beslutningstagere og aktivister diskuterer sentrale demokratiske utfordringer. Flere enn 2000 deltagere fra mer enn 100 land fra alle verdens kontinenter er til stede. Les mer her.

Menneskerettighetsakademiet har organisert kurs i menneskerettigheter for rundt  1800 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Kursene er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI). Les mer om kursene her.

Foto: Inger Kristin Hognestad

Siste nytt