Inkluderingsarbeid i Polen

apr 01, 2021

Sammen med vår polske partnerorganisasjon Center for Citizenship Education Foundation (Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej), skal Menneskerettighetsakademiet (MRA) i 2020 og 2021 arbeide med å formidle og utvikle pedagogiske metoder for å styrke polske elevers demokrati og dialog-ferdigheter. Et mål er mer inkluderende undervisning slik at alles stemmer skal bli hørt.

MRAs rolle er å bidra med ekspertise og rådgivning. Vi skal organisere webinarer for lærere, skoleledere og partnerorganisasjon, og bidra med gode norske eksempler når det gjelder inkluderende undervisning.  

De fleste av aktivitetene i prosjektet skulle starte i 2020, men på grunn av korona-pandemien er igangsettelsen utsatt. I desember 2020, på bloggen til Center for Citizenship Education, ble et intervju (polsk språkdrakt) med MRAs daglige leder Lillian Hjorth publisert. Intervjuet omhandler viktigheten av undervisning i demokrati og menneskerettigheter.

Siste nytt