Utstilling på Fjell bibliotek

mar 23, 2021

18. mars vandret utstillingen «Den nye planeten» fra Revetal bibliotek til Fjell bibliotek i Drammen. Der stod den frem til 30. april. På grunn av økt smitte i området måtte biblioteket stenge ned store deler av visningsperioden. Vi håper derfor vi også kan komme tilbake ved en senere anledning slik at flere elever og andre besøkende på Fjell kan ha glede av utstillingen.

Om utstillingen

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. 

MRAs utstilling er en del av nettverksprosjektet "Museene og fellesskapets grenser", som er delfinansiert av Kulturrådets samfunnsrolleprogram. Utstillingen er i tillegg støttet av Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB.  

Siste nytt