Museum-skole samarbeid i Bulgaria

okt 02, 2021

- The state is responsible for human rights, and it is our government´s responsibility to ensure that every common citizen feel protected and empowered

- People should be informed about their rights in order to be able to protect them

De overnevnte utsagnene fra en ung gutt i Gotce Delshev og en jente i Blagoevgrad, kom etter deltakelse i prosjektet "Increasing Democratic Competence and Human Rights Awareness among Young People”. Partners Bulgaria Foundation (PBF) har vært ansvarlig partner, med Menneskerettighetsakademiet (MRA) i en samarbeidende ekspert-rolle. Målet har vært å øke unge menneskers kunnskap om menneskerettigheter og med det, skape mer demokratiske samfunn.  

Inspirerende i Sofia 

Prosjektet startet i 2019 og i september 2021 var det klart for oppsummerende aktiviteter i hovedstaden Sofia. I løpet av en travel uke ble det gjennomført et to-dagers seminar for museumsansatte og lærere, en avsluttende konferanse samt et to-dagers metode-kurs. Et viktig innovativt element i prosjektet har vært å utforske hvordan museer og skoler kan samarbeide for å bevisstgjøre ungdom om menneskerettigheter. I tillegg til partner-organisasjonene PBF og MRA, har Torleif Hamre, fra Eidsvoll 1814/Norsk Folkemuseum, og Ellen Lange fra Teknisk museum (nå redaktør av Museumsnytt) bidratt med sine unike kompetanser på feltet. 


Foredragsholdere og organisatorer (f.v): Ellen Lange (Teknisk museum/nå Museumsnytt), Torleif Hamre (Eidsvoll 1814), Lillian Hjorth (MRA), Daniela Kalorova (PBF), Eugenia Khoroltseva (MRA) og Aneta Kalcheva (PBF)  

Kunnskapsinnhenting og kompetanseheving 

Det er skoler og museer i de fire bulgarske kommunene Montana, Varshets, Blagoevgrad and Gotse Delchevof, som har dratt særlig nytte av prosjektet. Mange aktiviteter er gjennomført.

Aller først ble det utarbeidet en studie som kartla hvor mye unge mennesker i Bulgaria vet om menneskerettighetene. Ungdom over hele landet svarte på spørsmål, mens dybdeintervjuer ble foretatt i de fire kommunene. Rapporten Young people and human rights. A national study report (2020) (link nedenfor) var klar i mai 2020. Deretter ble nettsiden "Education in Human Rights" (bulgarsk/ engelsk) utviklet med mye god metodikk. Sommer og høst 2020 ble det gjennomført en rekke online seminarer der de norske ekspertene øste av sin kompetanse. Lærere, museumsansatte og andre i de fire kommunene, samt relevante museer i Sofia, fikk ny kunnskap om hvordan skoler og museer kan samarbeide i demokrati-opplæringen. Aneta Kalcheva (PBF) holdt kurs for elever og lærere i kommunene.


I prosjektet har Menneskerettighetsakademiet formidlet gode deltakende metoder i menneskerettighetsundervisningen. Her fra kurset i Sofia. 

Debatter, kampanjer, teater, utstillinger og mer  

Som et resultat av all kunnskapsformidlingen, har hundrevis av elever i de fire kommunene det siste året, med støtte fra sine lærere og lokale museer, organisert debatter, kampanjer, spilt teater, tatt bilder, tegnet og malt, laget utstillinger og gjennomført en rekke andre aktiviteter. Alt med menneskerettighetene som midtpunkt. Trafficking, ytringsfrihet, diskriminering, menneskeverd og retten til å være den man er, er bare noen av de mange temaene som er berørt. Fordi ungdommene har ønsket oppmerksomhet og å bevisstgjøre befolkningen, har mange aktiviteter foregått ute i det offentlige rom. På konferansen i Sofia fikk vi demonstrert elevenes store engasjement, da vi gjennom digitale overføringer fikk førstehåndsinformasjon fra ungdommene selv og fikk se bilder og film fra de ulike aktivitetene.

Samarbeidet mellom kommunene, PBF og MRA skal videreføres de neste tre årene.    

Tidligere nyheter om prosjektet:


Prosjektet er gjennomført med støtte av EØS-midler.

Nedenfor er noen bilder fra aktivitetene i Sofia den siste uken i september 2021. 

 

    

Siste nytt