Workshopen «Frihet, JA!" i Kristiansand

okt 31, 2021

- Tusen takk for muligheten til å treffe fantastiske kvinner!

Dette var bare en av de mange gode tilbakemeldingene etter workshopen Frihet – JA! i Kristiansand fredag 29. og lørdag 30. oktober. Et tyvetalls kvinner fra organisasjoner og minoritetsnettverk i Arendal, Grimstad og Kristiansand deltok. Temaene var frihet, kvinners rettigheter, kultur og sosial kontroll, og dagene ble rike på samtale, kunnskap, varme og latter.  

Spørsmålet «Hva betyr frihet for deg?» samt et oppfølgende gruppearbeid, fikk kvinnene innledningsvis til å utforske frihetens mange perspektiver. Frihet er grunnsteinen i demokratiet vårt, en fundamental verdi i menneskers liv og er derfor verdt å reflektere over. Også "prikk-øvelsen" om gruppedannelse, samt en refleksjon om kultur og en analyse av 21 situasjoner knyttet til sosial kontroll, skapte stort engasjement. Det at deltakerne delte så mange synspunkter og erfaringer fra eget liv, gjorde meningsutvekslingen særlig rik.   

Workshopen fikk svært gode tilbakemeldinger og kvinnene ga uttrykk for at de synes det var så fint å treffe hverandre. Flere ga uttrykk for at de ønsket at kurset varte lenger og spurte om oppfølgende aktiviteter.  

Tusen takk til Agder fylkeskommune/Agder for alle og Batteriet SØR for et kjempegodt samarbeid. Sist, men ikke minst, takk til hver og en av deltakerne! Vi gleder oss til videre samarbeid!

Frihet, JA! er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Siste nytt