Sandefjord bibliotek viser "planeten"

des 20, 2021

Fra 18. desember til 1. februar står "Den nye planeten" på Sandefjord bibliotek. Vandreutstillingen fremmer enslige mindreårige asylsøkere som meningsbærere i det norske samfunnet. Gjennom spørsmålet «Hvilke regler skaper gode samfunn» , utfordres også de besøkende til å reflektere rundt temaer som demokrati og menneskerettigheter.

– Vi synes det er flott at Sandefjord bibliotek er neste stopp på visningsrunden til «Den nye planeten». Biblioteker er viktige arenaer for kunnskapsformidling i samfunnet, og tematikken i utstillingen passer godt innenfor disse rammene,  sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr.

Bakgrunn

"Den nye planeten" har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig – det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn – er inkludert.

Samarbeidspartnere og støttespillere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.

 

Siste nytt