DARE fordømmer invasjonen av Ukraina

mar 03, 2022

Menneskerettighetsakademiet er medlem i DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe).

Nettverket fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina og har publisert en uttalelse signert av styremedlemmene, blant andre Evgenyia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet.  

Utdrag fra uttalelsen:

"Angrepet på Ukraina er et angrep på demokrati, menneskerettigheter og åpne samfunn over hele verden. Invasjonen rettes mot den europeiske fredsordenen, og dermed selve grunnlaget for medborgerskap og menneskerettighetsundervisning. Dette viser at fred, demokrati og rettssikkerhet ikke opprettholder seg selv".

"Vi må intensivere vår felles innsats for å skape gode, pålitelige, fredelige relasjoner i Europa og verden. Vi må lete etter nye måter å styrke de demokratiske kreftene og menneskerettighetsforkjemperne i sivilsamfunnet i Russland og Belarus.  Demokrati og menneskerettighetsundervisning spiller en viktig rolle her".

Les resten av uttalelsen.  

Illustrasjon: Jerzy Skakun: Peace for Ukraine (Pogotowie Graficzne)

 

Om DARE

DARE-nettverket ble etablert i 2003 og består i dag av 36 organisasjoner fra 26 europeiske land. Organisasjonene støtter hverandre, utveksler gode metoder og samarbeider om felles prosjekter. Et viktig mål er også å påvirke EU og Europarådets politikk på feltet. Opplæring i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap blir i økende grad erkjent som et vesentlig virkemiddel for å fremme demokratiske fellesverdier og motvirke radikalisering og ekstremisme.

Siste nytt