Kvinnedagen 2022

mar 08, 2022

På kvinnedagen samles mennesker over hele verden i solidaritet med kvinner, og for å fremme likestilling og menneskerettigheter.  

Kvinner på flukt er i en spesielt utfordrende situasjon. I Ukraina har nesten to millioner mennesker måtte flykte på grunn av krigen, i hovedsak kvinner og barn. Disse kvinnene står i fare for utnyttelse og seksuell vold. Kvinner som er igjen i Ukraina, og de som er på flukt, rammes også av mangelen på viktige helsetjenester. Mange må føde i tilfluktsrom, med fare for eget og barnets liv og helse. Anslagsvis 80 000 kvinner vil føde i Ukraina i løpet av de neste tre månedene – mange av dem uten tilgang til kritisk helsehjelp hvis krigen fortsetter ifølge FNs befolkningsfond (UNFPA).

Kvinner og klima

Et annet viktig tema for årets kvinnedag er kvinners rolle som miljøforkjempere rundt om i verden. Klimaendringene har store konsekvenser for kvinner og jenter fordi de er overrepresentert blant verdens fattigste.

– De økende krisene med klimaendringer og miljøødeleggelser undergraver uforholdsmessige rettigheter og velferd til kvinner og jenter. De øker usikkerhet på alle nivåer, fra individ og husholdning til nasjonalt, sier Sima Bahous, administrerende direktør for UN Women. 

For å sikre en bærekrafttig fremtid må også kvinner inkluderes i beslutningsprosesser og kunnskapsutveksling om klimaendringene.  

 Illustrasjon: Burcu Köleli for UN Women (2022). 

Siste nytt