Kongsvinger første stopp i ny visningsrunde

mar 15, 2022

Menneskerettighetsakademiet er svært glade for at vi er tildelt midler fra Sparebanksstiftelsen til en ny runde med visninger i 2022. Første stopp er Kongsvinger bibliotek som skal ha utstillingen frem  23. april. 

Vandreutstillingen har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som skaper gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. 

Bibliotekar Marianne Skog Eltvik på Kongsvinger bibliotek sier følgende om "Den nye planeten": Utstillingen har jo blitt svært aktuell med krigen i Ukraina, og de mange mennesker som nå er på flukt i Europa. Når vi leser sitatene fra ungdommene, ser vi hvor relevante de er. For eksempel disse to: "Vi flyktet fra krig, og derfor vil vi ikke ha våpen" og "Vi må akseptere at folk har forskjellige meninger. Uenighet er bra i et samfunn."

Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

- Utstillingen utfordrer besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier.  Vi har også utviklet et undervisningsopplegg knyttet til temaer som menneskerettigheter og demokrati, sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet, Marit Langmyr.

 

Samarbeidspartnere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.   

 

 

Siste nytt