Utstillingen på Ski i sommer

jun 01, 2022

Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter. (Artikkel 13, FNs Barnekonvensjon, kortversjon)

Siden 2008 har over 2300 enslige mindreårige asylsøkere laget regler for gode samfunn i et innledende gruppearbeid på Menneskerettighetsakademiets kurs. Resultatet av ungdommenes refleksjoner kan du se i vandreutstillingen "Den nye planeten". 

I juni og juli står utstillingen på Ski bibliotek. Gjennom utstillingens tekster, bilder og intervjuer med de unge asylsøkerne, utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er og bør være viktige samfunnsverdier.

Bakgrunn

«Planeten» åpnet på Falstadsenteret høsten 2019, og har siden vært på turne til over 20 museer, bibliotek og andre (blant annet Oslo MET, Deichman Torshov og Eidsvoll 1814). Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Samarbeidspartnere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.  

Siste nytt