Frihet, JA! Kurslederkurs i Moss

sep 19, 2022

Kurset var topp! Aktivitetene var planlagt på en måte som gjorde at alle kunne uttrykke seg og diskutere åpent. (...) Kunnskapen må spres og jeg skal gjøre min del. 

Fra fredag 16. til og med søndag 18. september var 13 håndplukkede kvinner samlet på "Frihet-JA!»-workshop på Storebaug Hotell og Gjestegård utenfor Moss. Deltakerne, med bakgrunner fra Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea, Somalia, Polen og Romania, hadde deltatt på forberedende workshops og hadde mye kunnskap om demokrati, og kvinners og barns menneskerettigheter fra før. På samlingen gjennomførte kvinnene selv  undervisningsaktiviteter fra håndboken "Frihet - JA!» og lærte hvordan de kan lede undervisning på en god måte. To eksterne foredragsholdere gjorde sitt til at kurset ble spennende. Både Munira Maria Makerow, som snakket om viktigheten av åpenhet om helseutfordringer, og Maruwa Kerella Ibrahim fra Skeiv Verden, bidro med svært viktige innlegg.  

Nå skal kursdeltakerne tilbake til egne miljøer der de selv skal lede korte «Frihet, JA!»-workshops. Vi ser frem til å følge disse inspirerende kvinnene fremover!

 Deltakerne ga kurset toppkarakterer. Her er noen tilbakemeldinger: 

- Det viktigste jeg lærte var at når man holder kurs,  skal man være tålmodig og åpen. Man må likebehandle deltakerne.  

- Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten for å delta på kurset. Dette var lærerikt for meg. Ikke minst har kurset gitt meg styrke for å jobbe videre og spre informasjon om de lover, regler og rettigheter som vi har i Norge. 

- Åpenhet om temaene var det beste. Og diskusjonen om skeiv verden.

Om Frihet – JA!

  • I 2022, som i 2021, skal Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra minoritetsnettverk, organisere workshops, kampanjer og andre aktiviteter for kvinner og menn med minoritetsbakgrunn, samt aktivister og pedagoger med integrering som fagfelt. To-dagers workshops og andre aktiviteter skal gjennomføres i ulike deler av landet. 

  • Målet med Frihet, JA! er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. 

  • Opplæringsaktivitetene er basert på pedagogikken i håndboken Frihet, JA!, som MRA utviklet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i 2020. Gjennom kursleder-kurs skal deltakere få opplæring i å selv gjennomføre små workshops i egne miljøer.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er samarbeidspartner og delfinansierer "Frihet, JA» prosjektet. 

Nedenfor er noen bilder fra workshopen: 

Siste nytt