Toolkit for demokrati og menneskerettigheter

des 02, 2022

"Toolkit for demokrati og menneskerettigheter" er vår nye ressurs for for lærere og pedagoger, aktivister og andre som formidler og gir opplæring om samfunnet. Nettsiden består av engasjerende og deltakende undervisningsaktiviteter som bygger demokratisk kompetanse og skaper økt respekt for menneskerettighetene. Lennox Foundation (USA) har støttet utviklingen av ressursen, og designbyrået Vild har stått for utformingen. 

I starten av november lanserte vi nettsiden på en workshop på Voksenopplæringen i Oslo (Osterhaus´gate). Tilstede var lærere og elever fra nordiske land som deltok på studietur støttet av Nordplus. Deltakerne gjennomførte utvalgte øvelser fra Toolkit, og fikk deretter en presentasjon av nettsiden.

Menneskerettighetsakademiet har også tidligere i høst presentert Toolkit for europeiske partnere på seminarer og workshops, og fått nyttige tilbakemeldinger.  

Resultat av 15 år med undervisning

Gjennom prosjekter i Norge og internasjonalt har Menneskerettighetsakademiet i en årrekke utviklet og gjennomført opplæring som bygger demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene. Det tette samarbeidet med organisasjoner, pedagoger og aktivister i vel femten land i Europa, har også gitt oss tilgang til ny og spennende metodikk. ToolKit består av våre beste og mest utprøvde aktiviteter. Her er gruppearbeid, øvelser, morsomme energiladere, workshops og mye mer. 

Opplæringsaktivitetene kretser om følgende temaer:

  • Menneskerettigheter
  • Demokrati og medborgerskap
  • Kultur og identitet
  • Kritisk tenkning
  • Negativ sosial kontroll

Aktivitetene i ToolKit er i tråd med Kunnskapsløftet 2020, og er relevant for en rekke fag. 

Siste nytt