Stor interesse for kvinnesamtaler over kulturelle grenser

mai 31, 2023

Vi har hatt intensive diskusjoner om kulturelle forskjeller og snakket mye om viktigheten av å ha slike gode møtesteder. Det er helt sentralt i vår tid at mennesker med ulike erfaringsbakgrunner treffes. Da kan vi utvide forståelsen om hverandre og se hverandres menneskeverd.   

Dette sier prosjektleder Elsa Yohannes Samuel i forbindelse med oppstart av flere grupper kvinnesamtaler denne våren. Rundt 25 deltakere er nå gang med å møtes regelmessig til gode samtaler.

Temaer for møtene:

  • Kvinnefellesskap over kulturelle grenser. Hva er felles på godt og vondt
  • Hva betyr frihet for meg?  
  • Menneskeverd og menneskerettigheter
  • Kvinneliv og likestilling
  • Å være ung i dag
  • Å ta vare på hverandre eller kontrollere? (Om negativ sosial kontroll)  

Mer om kvinnesamtaler over kulturelle grenser

Kvinnesamtaler over kulturelle grenser ble gjennomført første gang i 2020 med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Tiltaket innebærer at kvinner i alle aldre, med minoritets- så vel som majoritetsbakgrunn, inviteres til regelmessige samtaler i en uformell og vennlig atmosfære. Hver gruppe består av seks til åtte kvinner, inkludert en eller to samtaleleder (e). Gruppene møtes i alt fem ganger, med et mellomrom på to eller tre uker, for prat på to til tre timer. Prosjektet er fundamentert i et menneskerettslig perspektiv der frihet, menneskeverdet og likeverdet er sentrale verdier. Individuelle forskjeller og behov skal verdsettes og det legges opp til at deltakerne skal lære av hverandre. Det overordnede målet er dialog, økt respekt for kvinners rettigheter, samt brobygging og vennskap.

Takk til Oslo kommune for støtte til prosjektet.

 

Siste nytt