"Frihet, JA" grunnkurs i Moss

jun 04, 2023

Det første grunnkurset i en ny «Frihet, JA!» prosjektperiode (2023-2024) ble gjennomført for 22 engasjerte kvinner på Storebaug gjestgiveri utenfor Moss 2. og 3. juni. Gode diskusjoner og refleksjoner om frihet, kultur, negativ sosial kontroll og menneskerettigheter gjorde at samlingen føltes viktig og meningsfull for deltakerne. Den aktive pedagogikken som brukes i «Frihet, JA!» aktivitetene gjør opplæringen variert og spennende.  

Svært fornøyde deltakere

Deltakerne ga kurset toppkarakterer i sine skriftlige evalueringer. Nedenfor er noen tilbakemeldinger. 

Hva var best? 

- Temaene frihet og likestilling
- Gruppearbeid og øvelser
- All informasjonen om kultur var veldig nyttig 
- Vi ikke bare lyttet, men har jobbet sammen og samarbeidet godt
- Det var kjempebra og jeg lærte masse!!! 
- Neste gang bør mennene være med også 

Har du lært noe som kan være nyttig i hverdagen?

- Ja, om barneoppdragelse og kulturer i endring 
- Jeg lærte hvordan jeg kan hjelpe barna mine til å bestemme over sitt eget liv

Frihet, JA!

I 2023 og 2024 skal Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra ulike minoritetsnettverk, gjennomføre en rekke opplæringsaktiviteter for personer med minoritetsbakgrunn (flest kvinner). To-dagers grunnkurs, kurslederkurs samt oppfølgingskurs for ressurspersoner skal gjennomføres i ulike deler av landet. Kvinner som har fått opplæring skal, ved å organisere små workshops i egne miljøer, bringe kunnskapen videre. Aktivitetene i prosjektet er basert på håndboken Frihet, JA!, som MRA utviklet med støtte fra IMDi i 2020. Målet med prosjektet er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. Partnerne fikk støtte til Frihet, JA! prosjektet av IMDi også i 2021 og 2022. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er samarbeidspartner og delfinansierer "Frihet, JA» prosjektet. 

Nedenfor er noen bilder fra kurset.

Siste nytt