Viktig besøk til 22. juli-senteret

jun 19, 2023

De fleste ungdommene uttrykte at besøket hadde en dyp og meningsfull innvirkning på dem. Flere sa at det hadde vært en øye-åpnende opplevelse som hadde gitt dem et nytt perspektiv på terrorangrepene og konsekvensene for det norske samfunnet.

Dette forteller Ahmed Ali, daglig leder i TIVO (Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon) i forbindelse med at 12 ungdommer og 3 voksne fra TIVOs nettverk besøkte 22. juli-senteret i helgen. Senteret er et nasjonalt minnested og dokumentasjonssenter for terrorangrepene som fant sted i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011. 

En dypere forståelse 

Guiden fortalte ungdommene og de voksne om bakgrunnen for angrepene som skjedde for nær 12 år siden og detaljer fra hendelsesforløpet. Gjennom fotografier, videoer og vitnesbyrd fra overlevende fikk de en dypere forståelse av tragedien.

Ahmed Ali forteller at de unge reflekterte rundt, og fikk økt forståelse for, betydningen av demokrati, toleranse og menneskerettigheter.

Flere uttrykte en følelse av takknemlighet og at de ønsket å bidra til å bevare og styrke gode samfunnsverdier. Besøket hadde inspirert dem til å engasjere seg og arbeide for positive samfunnsendringer. De sa at de følte et behov for å bekjempe hat, ekstremisme og fordommer, og bidra til å skape et inkluderende og trygt samfunn for alle.

Samfunnet det er oss

Besøket til 22. juli-senteret inngår i prosjektet "Samfunnet, det er oss" som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, TIVO, Afghansk kulturelle forening i Oslo og nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn. Partnerne har samarbeidet om "Samfunnet, det er oss»-prosjektet siden 2018. Aktiviteter i prosjektet er workshops, seminarer, kampanjer og besøk til samfunnsinstitusjoner som bygger demokrati og respekt for menneskerettighetene. Målsettinger er å bidra til brobygging, integrering og mangfold. Ved at aktivitetene formidler demokratiske og menneskerettslige verdier, motvirker de diskriminering, rasisme og negativ sosial kontroll. Prosjektet er støttet av Oslo kommune. 

 

 

 

Siste nytt