Workshop om kultur, sosial kontroll og barns rettigheter

jun 13, 2023

Tyve engasjerte kvinner brukte formiddagen 12. juni til å delta på en spennende halvdags workshop på Furuset. På dagsorden sto temaene kultur, sosial kontroll og barns rettigheter. Kvinnene deltok i øvelser og gruppearbeid og lyttet til et foredrag om barns rettigheter. Takk til alle deltakerne for deres bidrag til spennende refleksjoner og som ga seminaret gode evalueringer. Takk også til Rabea Movement Norway for godt samarbeid og rekruttering!

"Samfunnet, det er oss» 

Workshopen var første aktivitet i “Samfunnet, det er oss”-prosjektet i 2023. "Samfunnet det er oss!" er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, TIVO  (Tilpasning av Informasjon og Veiledningsorganisasjon), Afghansk kulturelle forening i Oslo og ulike minoritetsnettverk. Partnerne har samarbeidet i "Samfunnet, det er oss” siden 2018 og en rekke workshops, seminarer, kampanjer og besøk til institusjoner som bygger demokrati og respekt for menneskerettighetene er organisert. Mål med prosjektet er å bidra til brobygging, integrering og mangfold. Ved at aktivitetene formidler demokratiske og menneskerettslige verdier, motvirker de diskriminering, rasisme og negativ sosial kontroll. Prosjektet er støttet av Oslo kommune.

 

Siste nytt