Workshops om frihet for 80 elever på Voksenopplæringen

aug 31, 2023

Den 30. og 31. august organiserte Menneskerettighetsakademiet (MRA), ved Lillian Hjorth og Elsa Yohannes Samuel, fem workshops i ulike klasser for mer enn 80 deltakere, inkludert lærere, på Voksenopplæringen i Oslo (avdeling Trondheimsveien).

Hva betyr frihet for deg?

Workshopene startet med individuelle refleksjoner om frihet. Deltakerne reflekterte rundt hva frihet betyr for dem, før de presenterte tankene sine i plenum og fikk en kort innføring om frihetsbegrepet. I et fritt demokratisk samfunn må friheten være gjensidig og for alle. Senere engasjerte deltakerne seg i et gruppearbeid om 12 ulike aspekter ved frihet. Hva er egentlig viktigst av frihet til å si hva man mener, til å bevege seg dit man vil, Frihet fra diskriminering og nedverdigende behandling eller noe annet? Oppsummeringen viste at de ulike frihetene hører sammen og at vi trenger dem alle. De er våre rettigheter og beskyttet av lovene i det norske samfunnet. 

Workshopene om frihet var innledning til høstens tema på Voksenopplæringen som er demokrati. Workshopene fikk svært gode evalueringer.

MRA organiserte også workshops for deltakere på Voksenopplæringen i 2021 og 2022.

Workshopene ble gjennomført som en del av Frihet, JA! prosjektet.

Om Frihet, JA!

De siste to årene har Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra minoritetsnettverk, organisert en rekke opplæringsaktiviteter for personer med minoritetsbakgrunn, samt aktivister med integrering som fagfelt. Workshops er gjennomført i Viken, Agder og Vestland. Målet er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er samarbeidspartner og delfinansierer Frihet, JA! prosjektet

 

Siste nytt