Deltakende metoder i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering

nov 20, 2007

Studiet er egnet for lærere, pedagoger, og annet undervisningspersonale, mennesker som arbeider med flyktninger og innvandrere, ansatte i frivillige organisasjoner samt ungdomsledere og andre som arbeider med holdningsskapende og forebyggende arbeid.  Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud, Helsingforskomiteen og Menneskerettighetsakademiet. 

Se brosjyre (utskriftsvennlig)

Siste nytt