Multikulturalitet i journalistikken

nov 09, 2007

Hvordan forstår journalister sin funksjon i et flerkulturelt samfunn sett i lys av journalistikkens samfunnsoppdrag? Og hva innebærer egentlig "multikulturell journalistisk kompetanse"? Dette er bare noen av de spørsmål som Menneskerettighetsakademiets Gunn Bjørnsen skal analysere i sitt forestående doktorgradsarbeid ved Volda University College. På en nordisk konferanse i Bergen neste uke legger hun frem sin prosjektskisse

Siste nytt