Hvorfor innebærer de flerkulturelle samfunn utfordringer?

sep 21, 2007

Og hvordan bør vi møte dem? Den 26.september innleder Enver Djuliman og Lillian Hjorth til diskusjon på et møte i Humanismens hus i Oslo. Gjennom sitt tiårige undervisningsarbeid i inn- og utland, har de erfart hvilken sprengkraft for respekt og toleranse som ligger i de internasjonale menneskerettighetene. Menneskerettighetene har et stort potensial for felles verdidannelse i samfunnet, uavhengig av mennesker og gruppers religion og livssyn, hevder de. Se plakat for informasjon

Siste nytt