Temamøte på humanismens hus 26 september

sep 21, 2007

Hvorfor innebærer de flerkulturelle samfunn utfordringer?

Og hvordan bør vi møte dem? Den 26.september innleder Enver Djuliman og Lillian Hjorth til diskusjon på et møte i Humanismens hus i Oslo. Gjennom sitt tiårige undervisningsarbeid i inn- og utland, har de erfart hvilken sprengkraft for respekt og toleranse som ligger i de internasjonale menneskerettighetene. Menneskerettighetene har et stort potensial for felles verdidannelse i samfunnet, uavhengig av mennesker og gruppers religion og livssyn, hevder de. Se plakat for informasjon

Siste nytt