Henrik Wergeland - hva ville han sagt i dag?

okt 27, 2008

Det var Henrik Wergeland det handlet om på Høyskolen i Buskerud lørdag 25 oktober. I de 37 årene han levde, fra 1808 til 1845, gjorde han seg bemerket på usedvanlig mange områder. I tillegg til å være en produktiv dikter var han en folkeopplyser og samfunnsreformator som fikk stor innflytelse på utviklingen av Norge. Og det var nettopp aktivisten Wergeland som Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth presenterte i sitt omfattende foredrag om dikteren. De 45 studentene på menneskeret-tighetsstudiet fikk innsikt i liv og virke til en uvanlig energisk, kontroversiell, men uttrettelig forkjemper for menneskeverdet. Også tanker om hva han hadde ment om dagens utfordringer ble drøftet. Henrik Wergeland var et barn av sin tid, men også et barn forut for sin tid. Derfor er han fremdeles relevant og inspirerende, noe den engasjerte diskusjonen etter foredraget bekreftet. Mer om foredragstilbudet om Henrik Wergeland: "Den utrættelige kæmper for menneskets og borgernes frihed og ret" 

Siste nytt