Menneskerettighetsundervisning på dagsorden

okt 24, 2008

Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo arrangerer årlig et nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning. Forumet er et nettverksmøte og en arena for faglig påfyll for lærere, lærer-utdannere og andre interesserte. Årets møte ble arrangert 24. oktober på Høyskolen i Buskerud, avdeling Drammen. Rundt 60 deltakere fikk høre en rekke innsiktsfulle foredrag. Ingrid Lycke Ellingsen, psykiater og tidligere medlem og visepresident i Den europeiske torturkomiteen, snakket om sin mangeårige erfaring med å bekjempe tortur. Lars Petter Soltvedt (Hibu) tok for seg forholdet mellom politikk og menneskerettigheter, mens Lena Lybæk og Bjørn Flatås (begge Hibu) fokuserte på forholdet mellom menneskerettigheter og etikk. Asbjørn Eide, Senter for menneskerettigheter, foreleste om "Minoritetsrettigheter og konflikthåndtering". Sammen med Helsingforskomiteens Enver Djuliman fokuserte Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet, på hvordan man utfører god menneskerettighetsundervisning i praksis. Les programmet  

Siste nytt