Impotent menneskerettighetsråd?

okt 01, 2008

 -- Man kan ikke lenger late som om FNs menneskerettighetsråd fortsatt vil forsvare menneskerettighetene, konkluderte Roy Brown i Den internasjonale humanistunionen etter at FNs spesialrapportør på ytringsfrihet tidligere i år også fikk i oppgave å rapportere om "tilfeller der ytringsfriheten misbrukes til å diskriminere på grunnlag av rase eller religion". Også en rekke vestlige stater og menneskerettighetsorganisasjoner reagerte negativt på at FNs viktigste organ for menneske-rettighetene nå hadde bestemt at spesialrapportøren på ytringsfrihet faktisk skulle bidra til å legge bånd på den (...). I sin menneskerettighetsspalte i Fri Tanke, drøfter MR-akademiets Lillian Hjort denne gangen FNs menneskerettighetsråd. Er håpet ute for Rådet? Les spalten (Fri Tanke 3/2008 (pdf. s.20) 

Siste nytt