Menneskerettigheter og fokus på kvinner i Iran

jun 11, 2008

Wergelandsalen på Litteraturhuset var i går full av lærere som arbeider med voksne innvandrere i norsk og samfunnsfag. I alt 130 lærere fra hele landet hadde tatt turen til hovedstaden for å gå på kurs i anledning to nye og reviderte lærerverk fra Cappelen forlag.Siden menneskerettigheter er et sentralt tema i dagens samfunn hadde forlaget valgt å fokusere på dette emnet som en del av kurset. MRAs Lillian Hjorth snakket først om hva menneskerettigheter er og presenterte både historiske perspektiver samt dagens aktuelle diskusjon om menneskerettighetene universalitet. Etterpå holdt iransk-norske Mahmood Amiry-Moghaddam foredrag om kvinnevirkelighet i Midtøsten. Amiry-Moghaddam, som mottok Amnestyprisen i 2007 for sitt engasjement, snakket særlig om situasjonen for kvinner i Iran og viste til en rekke enkeltsaker der kvinner har vært utsatt for menneskerettighetsovergrep. Amiry.Moghaddam driver også nettstedet Iran Human Rights. 

   

Siste nytt