Wergeland-senteret

jun 09, 2008

 Menneskerettighetsakademiet mener at økt kunnskap og bevissthet rundt menneskerettigheter er helt grunnleggende for barn og unge i dagens  flerkulturelle Europa. Derfor er det både viktig og flott at Norge har fått i oppgave å huse Europarådets nye ressurssenter for opplæring i demokrati, menneskerettigheter og mellomkulturell forståelse. Senteret, som  får navn etter Henrik Wergeland, skal drive forskning og tilby etter- og videreutdanning for lærere og lærerutdannere i de ovennevnte emner. Det er å håpe at  Wergelandsenteret vil bli en viktig pådriver for å styrke opplæringen i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i skolesystemene i Europa og globalt. Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Siste nytt