Viktig internasjonal anerkjennelse

mai 26, 2008

-- Det er fantastisk at boken vår får denne internasjonale anerkjennelsen og jeg er både stolt og glad, sier Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth, i forbindelse med at "Bygg broer, ikke murer" er valgt ut til å være med i et kompendium med virkemidler for god menneskerettighetsundervisning. Det er OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR), FNs høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO som skal gi ut kompendiet for å fremme opplæring i menneskerettigheter, demokrati samt gjensidig respekt og forståelse i skolen. Hjorth har skrevet boken sammen med Enver Djuliman. --- Boken er et resultat av vårt ti-årige arbeid i Helsingforskomiteen der vi har undervist ungdom, lærere, journalister og andre grupper på Balkan, i Hviterussland, Russland, USA og Norge. Anerkjennelse av "Bygg broer" er gledelig for oss, men viktigst er det at kunnskap og metodikk blir spredt og at denne type undervisning blir fremhevet som et redskap for fredsskaping og demokratiutvikling. Les mer

Siste nytt