Verden i Norge: Ungdom, mangfold og identitet

mai 22, 2008

Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth deltar på konferansen "Verden i Norge: Ungdom, Mangfold, Identitet" som finner sted 23. og 24. mai utenfor Oslo. Det er Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) som er arrangør. Temaer til diskusjon er skole og utdanning, kultur og identitet, arbeidsmarked, minoriteter i organisasjonslivet, arenaer for deltakelse, identitet og seksualitet samt helse. KIM er et regjeringsnedsatt utvalg som skal gi myndighetene råd i minoritetsspørsmål og tilrettelegge for dialog. Les mer om KIM og konferansen

Siste nytt