Print this page

Guide: Undervisning i religion og menneskerettigheter

apr 27, 2008

"It is important for young people to acquire a better understanding of the role that religions play in today's pluralistic world (...) The need for such education will continue to grow as different cultures and identities interact with each other through travel, commerce, media or migration." sier ODIHRs direktør Christian Strohal i forordet til "Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools". ODIHR (kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter i Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa [OSSE]) har utgitt guiden som skal være et hjelpemiddel for undervisere, lovgivere, lærere og ledelse i offentlige, private og religiøse skoler for å sikre at undervisningen om ulike religioner og livssyn blir utført på en god og  balansert måte. Toledo guiding principles on Teaching about Religions and beliefs in Public Schools (pdf)